Nieuws

11-06-2015

Akkoord arbeidsvoorwaarden Academisch Medische Centra

Werkgevers en bonden zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de arbeidsvoorwaarden in de academische ziekenhuizen. Behalve over lonen hebben de partijen ook afspraken gemaakt over het terug dringen van flexwerk en het derde WW-jaar.

Lees meer >
10-06-2015

Let op de formele vereisten!

Voor de toepassing van tal van fiscale regelingen is het van belang de formele vereisten goed in het oog te houden. Zo is bijvoorbeeld voor de toepassing van 30%-regeling van belang dat werknemer én inhoudingsplichtige gezamenlijk een gezamenlijk een verzoek om toepassing indienen.

Lees meer >
09-06-2015

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

Vanaf 1 juli moeten werkgevers een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen met een nieuw formulier. De formulieren kan men nu al downloaden.

Lees meer >
08-06-2015

Meer flexwerkers en zzp’ers

In tien jaar tijd is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie toegenomen van 15% procent (2004) tot 22% (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12%.

Lees meer >
 
08-06-2015

Belastingdienst stuurt BTW-brieven

De Belastingdienst stuurt de komende weken een brief aan een groep van ongeveer 44.000 ondernemers die al ruim een jaar geen BTW hebben betaald of in rekening hebben gebracht. De Belastingdienst gaat ervan uit dat deze personen met hun onderneming zijn gestopt. Laat de ondernemer niets weten, dan trekt de Belastingdienst het BTW-nummer in. Er kan sprake zijn van een vrijstelling of een bijzondere regeling. Ook in die gevallen wordt de ondernemer gevraagd dit binnen 3 weken te melden om zijn BTW-nummer te behouden.

Lees meer >
05-06-2015

Geen verrekening afdracht loonheffing met proceskostenvordering

Heeft men geld van fiscus te goed dan kan men, volgens de Leidraad Invordering, de ontvanger verzoeken om deze bedragen te verrekenen met een belastingschuld. Een inhoudingsplichtige die echter zijn afdracht loonheffing verrekent met een vordering op de fiscus kan zich hier niet op beroepen. Bedragen die op aangifte moeten worden afgedragen betreffen nog geen belastingschuld.

Lees meer >
05-06-2015

Ontbrekende zakelijke ritten maken rittenregistratie onjuist

Beschikt u over een Verklaring geen privégebruik auto, dan moet u – met een rittenregistratie – kunnen aantonen dat u per jaar minder dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. Ontbrekende ritten, ook al zijn ze zakelijk, maken de registratie onjuist.

Lees meer >
03-06-2015

Autoregelingen op de schop?

Rondom de auto en uw onderneming is altijd veel te doen. Veel ondernemers en hun werknemers zijn in afwachting van de plannen die de staatssecretaris ten aanzien van de autobelastingen voor de komende jaren.

Lees meer >
 
02-06-2015

Geen terbeschikkingstelling dus geen voordeel privégebruik

Voordat kan worden toegekomen aan de vraag of een werknemer een voordeel behaalt vanwege privégebruik van een ter beschikking gestelde auto, zal de inspecteur eerst aannemelijk moeten maken dat de auto ook daadwerkelijk aan een werknemer ter beschikking was gesteld.

Lees meer >
02-06-2015

Deel WAS later in werking

De Eerste Kamer heeft op 2 juni ingestemd met het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies. Wel gaat een deel van het wetsvoorstel later in werking dan aanvankelijk was beoogd. Bij de behandeling in de Eerste Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de toezegging gedaan dat de verplichtingen rond girale betalingen, inhoudingen en verrekeningen en de eisen aan de loonstrook, in het bijzonder de specificatie rond de onkostenvergoeding, pas per 1 januari 2016 in zullen gaan.

Lees meer >
01-06-2015

Tariefvoordeel is geen incidenteel fiscaal voordeel

Om een onderneming met terugwerkende kracht geruisloos te mogen inbrengen in een bv moet een verzoek worden ingediend bij de inspecteur. Op basis van de geldende standaardvoorwaarden kan de inspecteur dit verzoek afwijzen als hiermee incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald. Volgens de Hoge Raad kan een tariefvoordeel niet worden aangemerkt als een incidenteel fiscaal voordeel.

Lees meer >
01-06-2015

Veel cao’s nog niet WAGA-proof

Uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat veel bedrijven en bedrijfstakken nog geen cao kennen die WAGA-proof is. Hierdoor kunnen buitenlandse bedrijven die hier hun diensten aanbieden hun medewerker tegen het minimumloon laten werken ipv het voor de Nederlandse werknemers van toepassing zijnde cao-loon.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95