Nieuws

30-09-2015

Grafische werkgevers peilen mening werknemers

De werkgevers bij de cao KVGO hebben besloten zelf de mening van de werknemers te peilen over een aangepast eindbod voor een nieuwe cao.

Lees meer >
30-09-2015

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht De Eerste Kamer heeft op 29 september ingestemd met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen.

Lees meer >
29-09-2015

‘Werknemers-APK’ tegen stress en pesten

CNV wil dat pesten op de werkvloer structureel wordt aangepakt. De vakcentrale stelt daarom voor dat werkgevers een zogenoemde ‘werknemers-APK’ gaan aanbieden, een preventief onderzoek dat werkdruk, werkstress en agressie op het werk in kaart brengt.

Lees meer >
29-09-2015

Voorrang voor sectorale (voorbeeld)overeenkomsten en grote opdrachtgevers

Ondanks geruchten van het niet doorgaan van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties gaat de staatssecretaris vooralsnog volle kracht vooruit. Onlangs stuurde hij een Memorie van antwoord naar de Eerste Kamer en een conceptbesluit voor aanpassing van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting in verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Lees meer >
 
25-09-2015

Parkeerruimte of multifunctionele ruimte?

De verhuur van parkeerruimte vormt een belaste prestatie. Betreft het echter een multifunctioneel ruimte die primair wordt gebruikt voor andere doeleinden dan parkeren van een voertuig, dan is de verhuur op grond van een beleidsbesluit mogelijk vrijgesteld. Maar wanneer is hiervan sprake?

Lees meer >
25-09-2015

Cao van de 21e eeuw: continu samenwerkingsproces

Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn cao-onderhandelingen de afgelopen jaren ingrijpend van karakter veranderd. AWVN verwacht dat cao-onderhandelingen de komende jaren verder zullen toegroeien naar een continu samenwerkingsproces tussen werkgever, vakbonden en andere betrokkenen.

Lees meer >
24-09-2015

Onvoldoende zakelijke overwegingen, geen fusievrijstelling

In geval van een fusie kan met een beroep op de fusievrijstelling bespaard worden op de overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat aan de fusie voldoende zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.

Lees meer >
23-09-2015

Praktische regeling voor belasten rentevoordeel

Staatssecretaris Wiebes heeft een concept lagere regelgeving rentevoordeel personeelslening naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit in verband met het voorstel in de Fiscale Verzamelwet 2015 om de nihilwaardering van de personeelslening te laten vervallen.

Lees meer >
 
22-09-2015

Extra ondersteuning voor kredietverlening MKB

Het kabinet gaat met aanvullende maatregelen de komende jaren de kredietverlening aan ondernemers in het MKB ondersteunen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Op 21 september lanceerde het ministerie de website Financieringslink om ondernemers beter wegwijs te maken in de verschillende financieringsmogelijkheden.

Lees meer >
22-09-2015

Eigenrisicodrager voor minimaal drie jaar terug naar UWV

In een Kamerbrief kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een maatregel aan om de overstap voor één jaar van de private verzekering naar het publieke bestel te voorkomen. Een maatregel uit het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA wil hij al in 2016 laten in gaan zodat werkgevers bij terugkeer naar de publieke verzekering bij het UWV altijd te maken krijgen met een minimumtermijn van drie jaar.

Lees meer >
18-09-2015

DNB publiceert cijfers individuele pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert voor de eerste keer gegevens van individuele pensioenfondsen. De cijfers betreffen onder meer de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie.

Lees meer >
18-09-2015

Verdere verschuiving van vast naar flex

Ten opzichte van een jaar terug is het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie met ruim 100.000 toegenomen. Ook het aantal zzp’ers nam toe (circa 30.000). Het aantal werknemers nam echter af.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95