Nieuws

18-08-2016

VAR-wuo terecht herzien in VAR-loon

De VAR is inmiddels verleden tijd, maar procedures rondom de VAR lopen nog. Of er nog een belang was bij de procedure nu een verlenging van de VAR niet meer aan de orde is, was een van de vragen in een procedure voor Rechtbank Gelderland.

Lees meer >
17-08-2016

Gratis platform voor modelovereenkomsten

OnestopSourcing heeft de website www.modelovereenkomstmaken.nl gelanceerd. De website biedt zzp’ers en opdrachtgevers de mogelijkheid om kosteloos een modelovereenkomst op te stellen volgens de criteria, die sinds 1 mei 2016 op grond van de wet DBA van kracht zijn geworden.

Lees meer >
16-08-2016

Arbeidsdeskundige aansprakelijk voor opgelegde loonsanctie

Een werkgever stelt met succes een arbeidsdeskundige aansprakelijk vanwege een opgelegde loonsanctie. Volgens Hof Den Haag was er een causaal verband tussen het tekortschieten van de deskundige in zijn advisering en de uiteindelijk door het UWV opgelegde sanctie.

Lees meer >
15-08-2016

Minder kosten kennismigrantenregeling voor kleine bedrijven

De kosten om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling worden voor kleine bedrijven per 1 januari 2017 verlaagd. Begin juli kondigde staatssecretaris Dijkhoff in een Kamerbrief aan dat hij de kosten voor leges wil verlagen.

Lees meer >
 
15-08-2016

Geen loon, geen arbeidsovereenkomst

Een vrouw die - na afloop van een zorgovereenkomst/arbeidsovereenkomst - haar dochter blijft verzorgen deed dat volgens de Centrale Raad van Beroep niet meer in dienstbetrekking. Een belangrijk element - loonbetaling - ontbrak namelijk.

Lees meer >
12-08-2016

Boete voor zwartspaarder gematigd

De boete voor een zwaarspaarder, die in de beroepsfase alsnog openheid van zaken geeft, werd door de rechter gematigd.

Lees meer >
11-08-2016

Meldpunt misstanden bouwplaatsen

FNV Bouw gaat een meldpunt openen waar bouwvakkers anoniem gevaarlijke situaties op de bouwplaats kunnen melden. De bond is momenteel bezig met het inrichten van het meldpunt dat naar verwachting in september van start gaat.

Lees meer >
10-08-2016

Huishoudens brengen merendeel milieubelastingen op

Vorig jaar werd er € 24,6 miljard aan milieubelastingen en milieuheffingen door de overheid geïncasseerd. Het grootste deel hiervan (twee derde) werd opgebracht door huishoudens.

Lees meer >
 
09-08-2016

Klein deel zzp’ers met korte werkweek wil meer werken

Ruim honderdduizend zzp’ers heeft een werkweek van niet meer dan 12 uur. Toch wil slechts een klein deel hen, 30%, meer uren werken. Zzp’ers met een kleine werkweek zijn gemiddeld ouder dan zzp’ers met een werkweek van meer uren. Ook beschikt een groot deel van hen over aanvullende inkomsten, zoals een (vroeg)pensioen.

Lees meer >
09-08-2016

Voormalig schoolgebouw nog geen woning

Met ingang van 15 juni 2011 geldt voor de verkrijging van woningen een verlaagd tarief van 2% Overdrachtsbelasting. In een recente uitspraak heeft Rechtbank Noord-Nederland aangegeven dat voor toepassing van dit verlaagde tarief er op moment van levering het onroerend goed al bestemd moet zijn voor bewoning.

Lees meer >
08-08-2016

Juli 2016: minder faillissementen uitgesproken

In juli zijn er 16 faillissementen minder uitgesproken dan in de maand daarvoor. In juni was er nog sprake van een stijging. De meeste faillissementen in juli zijn net als in juni uitgesproken in de handel.

Lees meer >
08-08-2016

Grote premieverschillen bij WGA-ERD verzekeringen

Er zijn enorme verschillen in de premies die verzekeringsmaatschappijen aan werkgevers vragen in hun offertes voor het verzekeren van het eigen risico bij arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Door een marktonderzoek te doen, kunnen werkgevers daardoor vele euro’s besparen – al snel oplopend tot meer dan een ton.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95