Nieuws

18-03-2020

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

het Noodpakket banen en economie biedt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

Lees meer >
18-03-2020

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Noodpakket banen en economie: tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten vervangt werktijdverkorting per direct.Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden.

Lees meer >
18-03-2020

Noodloket voor ondernemers

Ondernemers krijgen met het Noodpakket banen en economie soms recht op een gift van € 4.000.Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000,- voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen.

Lees meer >
18-03-2020

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Het Noodpakket banen en economie maakt rentekorting en uitstel aflossing bij Qredits mogelijk.Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open.

Lees meer >
 
18-03-2020

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Het Noodpakket banen en economie zorgt voor verdere versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging van boetes en rentes.Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Lees meer >
17-03-2020

Subsidie elektrische auto 2020

Er komt waarschijnlijk per 1 juli 2020 een subsidie voor elektrische auto's in de middenklasse.In het kader van het Klimaatakkoord komt de regering met een subsidie voor elektrische auto’s. De regeling is bedoeld om elektrisch rijden in een middenklassenauto voor particulieren dichterbij te brengen. Het gaat om € 4.000 voor een nieuwe en € 2.000 voor een gebruikte elektrische auto. Naast subsidie komt er voor gebruikte auto’s een standaard check op de batterij. Wat zijn de hoofdlijnen van de regeling?

Lees meer >
16-03-2020

Uitstel van betaling belastingen door coronavirus.

Als u ondernemer of zzp'er bent en betalingsproblemen heeft door het coronavirus kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting aanpassen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Bij het vragen om uitstel van betaling wordt gevraagd om een verklaring van een derde deskundige, waaruit moet blijken dat: * Er sprake is van bestaande betalingsproblemen; * De betalingsproblemen van tjjdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus; *Uw onderneming levensvatbaar is. Een derde deskundige kan zijn een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of uw eigen accountant.

Lees meer >
13-03-2020

Werktijdverkorting wegens Corona

Wanneer kunt u werktijdverkorting aanvragen wegens het coronavirus?In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van een epidemie. Dat geldt ook voor het coronavirus, als daardoor uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Welke zijn dat?

Lees meer >
 
10-03-2020

Onzakelijke lening betekent afkoop pensioen DGA

Een onzakelijke lening van de eigen BV leidt er toe dat de gehele pensioenaanspraak van de DGA belast wordt met inkomstenbelasting. Een bouwondernemer krijgt te maken met een executoriale verkoop van onroerend goed dat eigendom was van zijn (pensioen-)BV. Hij heeft de restantopbrengst opgenomen uit de BV. Hierdoor beschikte de BV niet meer over liquide middelen. De activa bestonden enkel nog uit vorderingen op de ondernemer (DGA) van in totaal ruim € 360.000. Er zijn leningsovereenkomsten. Toch gaat het fiscaal flink mis, waarom?

Lees meer >
05-03-2020

Correctie afwisselend gebruik bestelauto

Belastingdienst corrigeert doorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto bij een bouwbedrijf. Terecht?Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Een praktische regeling, omdat het ondoenlijk is de regeling voor privégebruik individueel, per medewerker die de bestelauto gebruikt, toe te passen. Bij een controle door de Belastingdienst gaat het mis.

Lees meer >
03-03-2020

Speerpunten Belastingdienst 2020

Op deze punten gaat de Belastingdienst in 2020 extra controleren. In het jaarplan 2020 heeft de Belastingdienst onder meer aangegeven welke speerpunten bij de handhaving en controle extra aandacht krijgen. Zo heeft de Belastingdienst ontdekt dat zo’n 300.000 stichtingen en verenigingen voor geen enkele belasting aangifte doen. Voorlichting en vragenbrieven moeten een beeld opleveren van eventuele belastingplicht. Wat zijn de speerpunten voor ondernemers?

Lees meer >
28-02-2020

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (5)

De Commissie Borstlap komt met vijf bouwstenen voor verbetering van de regels rond arbeid. Wat staat er in de vijfde bouwsteen?Het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap – is in januari gepresenteerd. Het bevat vijf bouwstenen voor verbetering. De eerste vier hebben we al in afzonderlijke artikelen besproken. De vijfde bouwsteen gaat over een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. Wat stelt de Commissie voor?

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95