Nieuws

14-04-2015

Wel of geen bezwaar maken tegen forfaitair rendement?

In diverse media wordt aandacht besteed aan de uitspraak van de Hoge Raad van 3 april 2015. De Hoge Raad merkt daarin op dat het stelsel van de vermogensrendementsheffing in strijd kan komen met het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Lees meer >
14-04-2015

Metalektro: FNV wil sectorale deeltijd-WW

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor de cao Metalektro heeft FNV het voorstel gelanceerd voor de invoering van een sectorale deeltijd-WW. Hiermee wil de vakbond fluctuaties in de productie beter opvangen, de flexbehoefte bij bedrijven meer structureren en regionaal organiseren en tegelijkertijd vakmensen voor de sector behouden.

Lees meer >
09-04-2015

Twee nieuwe fondsen voor mkb’ers

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) komt met twee nieuwe fondsen voor de financiering van het MKB en middelgrote bedrijven: het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en het Bedrijfsleningen Fonds (BLF). Deze fondsen zijn samen met de institutionele beleggers, de banken, Aegon Asset Management en Robeco als fondsbeheerders en in overleg met het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld.

Lees meer >
09-04-2015

Leegwaarderatio buiten spel gezet?

Volgens de Hoge Raad mag een verhuurder van woningen, waarvan de huurders recht hebben op huurbescherming, de box 3-waarde van die woningen vaststellen op basis van de waarde in het economisch verkeer. De verhuurder moet dan wel aannemelijk maken dat deze waarde ten minste 10% lager is dan de waarde die wordt berekend met behulp van de leegwaarderatio.

Lees meer >
 
09-04-2015

Voorvoegingsverlies verrekenbaar bij ontbinding dochter

Indien een fiscale eenheid ophoudt te bestaan doordat de dochter-bv wordt ontbonden en vereffend, kan de houdstermaatschappij de voorvoegingsverliezen verrekenen met de winst. Ook als die winst voor een deel is toe te rekenen aan de dochter.

Lees meer >
08-04-2015

Geen overdrachtsbelasting bij nieuw vervaardigd goed

Bij de levering van een onroerend goed is in principe overdrachtsbelasting verschuldigd. Tenzij ook omzetbelasting is verschuldigd omdat het gaat om de levering van een nieuw vervaardigd goed. Maar wanneer is er nu sprake van een nieuw vervaardigd goed? Volgens Rechtbank Noord-Holland is hiervan sprake als de werkzaamheden aan het geleverde pand zo ingrijpend zijn geweest, dat er in wezen nieuwbouw heeft plaats gevonden.

Lees meer >
08-04-2015

Schenking is geen kasrondje, renteaftrek mogelijk

Door een zorgvuldige administratie van zowel de verschuldigde rente als de jaarlijkse schenking, kan de rente op een onderhandse lening in mindering worden gebracht als rente voor de eigen woning. Dat niet jaarlijks een notariële akte van schenking wordt opgemaakt, maakt dit niet anders.

Lees meer >
07-04-2015

Loonkosten nemen nauwelijks toe ondanks cao-loonstijging

Volgens cijfers van het CBS namen in het eerste kwartaal van dit jaar de loonkosten nauwelijks toe, ondanks de cao-loonstijging.

Lees meer >
 
01-04-2015

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Thans is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Het wetsvoorstel zorgt voor een versnelling van de verhoging vanaf volgend jaar. Tot 2018 gaat de AOW-leeftijd in jaarlijkse stappen van drie maanden omhoog, daarna tot 2022 is de jaarlijkse verhoging vier maanden. Vanaf 2022 wordt de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de resterende levensverwachting op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Lees meer >
01-04-2015

Drie maanden is drie maanden

Indien een ingekomen werknemer tijdens de looptijd van de 30%-regeling een andere inhoudingsplichtige krijgt, kan men ook voor de nieuwe dienstbetrekking om toepassing van de 30%-regeling verzoeken. Voorwaarde is wel dat de periode tussen de vorige en de nieuwe dienstbetrekking niet langer is dan drie maanden.

Lees meer >
31-03-2015

Fiscus mag camerabeelden KLPD gebruiken

Met een verklaring geen privégebruik kan men onder de bijtelling voor het privégebruik van de ter beschikkingsgestelde auto uitkomen. Dit moet men onderbouwen met een sluitende kilometeradministratie. Ter controle maakt de fiscus gebruik van verschillende gegevens, waaronder ANPR-gegevens van het Korps landelijke politiediensten. Dat mag, zo bevestigde onlangs Hof Den Bosch.

Lees meer >
30-03-2015

Mantelzorgers verzuimen meer

Uit het SCP-rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ blijkt dat het percentage werkenden met mantelzorgtaken de afgelopen jaren is toegenomen. Volgens het onderzoek zijn mantelzorgers niet minder gaan werken dan andere werknemers , maar na verloop van tijd verzuimen ze wel meer.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95