Nieuws

08-02-2016

Slechts klein deel zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Van de 800.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit aandeel is gedaald van 23,4% in 2011 tot 21,9% in 2013.

Lees meer >
04-02-2016

Meer evenredige sancties bij overtreding van sociale zekerheidswetten

Op 27 januari 2016 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de regeling bestuurlijke boete ingediend. Dit wetsvoorstel moet leiden tot meer evenredige sancties bij overtreding van sociale zekerheidswetten.

Lees meer >
04-02-2016

Aanpassing uitvoeringsregels ontslag

Het UWV heeft op 4 februari in de Staatscourant een aanpassingen gepubliceerd de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels voor ontslag bij om bedrijfseconomische redenen.

Lees meer >
04-02-2016

Akkoord cao Levensmiddelenbedrijf

CNV Vakmensen heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Levensmiddelenbedrijf. Daarmee ligt er een akkoord voor de nieuwe cao.

Lees meer >
 
04-02-2016

Geen wettelijke verplichting, geen gegevens doorgeven

Volgens de Raad van State is er geen wettelijke verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens van een huurder te verstrekken aan de verhuurder als de verhuurder daarom vraagt. Daarom blijft de geheimhoudingsplicht gelden en had de Belastingdienst de gegevens niet mogen verstrekken aan de verhuurder.

Lees meer >
03-02-2016

Vallen meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.

Lees meer >
02-02-2016

Hoge Raad laat crisisheffing in stand

De Hoge Raad laat de crisisheffing 2013 en de verlengde crisisheffing 2014 in stand. Dit is duidelijk geworden in een individuele procedure (een procedure die niet tot de proefprocedures wordt gerekend) over 2013 en in een proefprocedure over 2014.

Lees meer >
02-02-2016

Wet DBA aangenomen, einde VAR in zicht

De Eerste Kamer heeft op 2 februari het wetsvoorstel Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. De wet zal op 1 mei 2016 in werking treden. De VAR-verklaring is daardoor vanaf 1 mei 2016 niet meer geldig (een maand later dan tot voor kort de bedoeling was).

Lees meer >
 
28-01-2016

Aanpassing crowdfunding-investeerderstoets

Uiterlijk per 1 april 2016 treden de nieuwe regels in werking voor crowdfundingplatforms met een vergunning of een ontheffing. Onlangs hield AFM met vertegenwoordigers van crowdfundingplatforms een bijeenkomst over de wijze van invulling van de voorschriften die in december 2015 zijn geïntroduceerd.

Lees meer >
27-01-2016

Invoering Wet DBA één maand later

Staatssecretaris Wiebes heeft in het debat over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in de Eerste Kamer toegezegd het interne beoordelingskader (de handreiking beoordeling arbeidsrelaties), voor toetsing of een overeenkomst tussen opdrachtgever een zzp’er in overeenstemming is met de feitelijke situatie op de werkvloer, openbaar te maken. Ook zal de ingangsdatum van de wet een maand worden uitgesteld naar 1 mei 2016 en loopt de implementatiefase tot 1 mei 2017 in plaats van tot 1 januari 2017.

Lees meer >
26-01-2016

Werkelijk betaalde prijs niet relevant voor bijtelling

Voor de bijtelling vanwege het privégebruik van een terbeschikkinggestelde auto dient uit te worden gegaan van de catalogusprijs en niet van de werkelijk voor de auto betaalde prijs, ook niet als deze lager is.

Lees meer >
26-01-2016

Wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II naar Tweede Kamer

Staatsecretaris Wiebes heeft vrijdag 22 januari 2016 de uitwerking van Autobrief II als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat twee aanpassingen ten opzichte van de voorstellen uit Autobrief II.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95