Faillissement: twee derde werknemers na 2 jaar weer in loondienst

< Ga terug
24-03-2016
Van de 68.000 werknemers met een vast baan die in 2013 hun baan verloren als gevolg van een faillissement had twee derde medio 2015 weer een baan. Dit blijkt uit cijfers van CBS.
De 68.000 ontslagen werknemers met vast dienstverband werkten bij ruim 15.000 bedrijven en instellingen. In de handel ging het om 13.000 vaste werknemers die hun baan verloren. In de bouw ging het om 11.000 werknemers. Op de derde plaats staat de gezondheids- en welzijnszorg, waar 9.000 werknemers hun vaste baan kwijt raakten.
Ruim de helft van die werknemers had op 1 januari 2014 (dus gemiddeld na een half jaar) weer een baan als werknemer. Na gemiddeld twee jaar, op 1 juli 2015, was dat ruim twee derde. De werknemers in de horeca en in de informatie- en communicatiebranche waren het succesvolst. Van hen had bijna drie kwart na twee jaar weer een baan. Het minst succesvol waren de baanverliezers in de financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed: bij hen was minder dan 60% na twee jaar weer aan de slag. Overigens is in dit onderzoek niet gekeken of de werknemers als zelfstandige aan de slag gingen.
Van de 68.000 werknemer die in 2013 door faillissement een vaste baan verloren was 60% man en 40% vrouw. De vrouwen kwamen daarna minder snel weer aan een baan dan mannen (na gem. twee jaar 70% tegen 76% van de mannen). Een kwart van de werknemers was jonger dan 30 jaar. Van hen had op 1 januari 2014 (dus na gemiddeld een half jaar) twee derde weer een baan met een vast of flexibel dienstverband. Na gemiddeld twee jaar was 80% van hen weer in loondienst. Voor de oudere groepen liggen die percentage lager. In lijn met het algemene beeld van de arbeidsmarkt vindt een werknemer minder snel weer een baan naarmate hij ouder is. Bij de oudste groep (60-65 jaar) heeft een kwart na een half jaar een baan en medio 2015 is dit zelfs iets minder. Dit komt niet alleen doordat ouderen vaak langer werkloos zijn, maar ook omdat een deel inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt.
Bron: CBS 23-03-2016