Nieuws

21-03-2016

Koopwoningen bijna 4% duurder

Bestaande koopwoningen waren in februari 3,8% duurder dan in februari 2015. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Lees meer >
18-03-2016

WBSO 2015: gerealiseerde uren uiterlijk 31 maart opgeven

Ondernemers die in 2015 gebruik hebben gemaakt van de WBSO moeten uiterlijk 31 maart hun gerealiseerde speur- en ontwikkelingsuren doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Is er ook gebruikgemaakt van de RDA voor kosten en uitgaven, moeten naast de gerealiseerde S&O-uren ook de gemaakte kosten en uitgaven worden doorgegeven.

Lees meer >
18-03-2016

Faillissementen grootwinkelbedrijf stuwt aantal WW-uitkeringen op

Het UWV telde in februari 2016 469.000 WW-uitkeringen, 1% meer dan in januari en 3,1% meer dan in februari vorig jaar. Vanuit het grootwinkelbedrijf nam het aantal uitkeringen vergeleken met een maand geleden toe met bijna 29%. De sterke stijging houdt verband met het faillissement van een aantal grote winkelketens begin dit jaar. In enkele sectoren, zoals het onderwijs, nam het aantal lopende WW-uitkeringen af in februari.

Lees meer >
17-03-2016

Spaarvariant bij uitfasering dga-pensioen?

Staatssecretaris Wiebes heeft in het verslag van het schriftelijk overleg inzake zijn brief over pensioen in eigen beheer van 17 december 2015 een oplossing, de spaarvariant bij uitfasering, aangedragen voor de zorgen die zijn geuit over de werkbaarheid van de voorgestelde afkoopfaciliteit.

Lees meer >
 
16-03-2016

Postbedrijven moeten meer postbezorgers in dienst nemen

In een brief aan de Tweede Kamer dringen de vakbonden CNV Publieke Diensten, FNV en BPP er op aan dat de postbedrijven meer postbezorgers in dienst nemen.

Lees meer >
15-03-2016

Auto’s stonden werknemers ter beschikking

De inspecteur heeft de bewijslast dat een auto aan een werknemer ter beschikking is gesteld. Zonder terbeschikkingstelling komt men niet toe aan een bijtelling vanwege privégebruik. Een recente zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant is een van de relatief weinige keren dat over de vraag of een auto wel ter beschikking is gesteld wordt geprocedeerd. De feiten in deze procedure bieden geen algemeen geldende regel voor het antwoord op de vraag of sprake is van een terbeschikkingstelling. Wel biedt het handvatten die daarvoor kunnen worden gebruikt.

Lees meer >
14-03-2016

Aanpassing transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Minister Asscher overweegt een aanpassing van de transitievergoeding indien een werknemer wegens arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen na 104 weken ziekte. Het zou dan moeten gaan om een werkgever die zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.

Lees meer >
14-03-2016

Weer uitstel voor calamiteitenregeling

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat de strengere calamiteitenregeling niet per 1 april a.s. zal ingaan. Verschillende partijen hadden aangedrongen op aanpassing van de regeling. Onder meer schoonmaakbrancheorganisatie OSB had bij de Kamer aan de bel getrokken omdat de nieuwe regeling voor glazenwasserijen ongunstig uitpakt.

Lees meer >
 
14-03-2016

Vloeiende start cao-seizoen

Werkgeversvereniging AWVN spreekt in haar maandelijkse cao-rapportage van een vloeiend verlopend cao-seizoen. Dit jaar lopen er 411 cao’s af voor 1,9 miljoen werknemers. Inmiddels zijn er voor 74 cao’s (0,6 miljoen werknemers) een nieuw akkoord bereikt, 12% meer dan gemiddeld in voorgaande jaren.

Lees meer >
10-03-2016

Reparatie Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Minister Asscher heeft op 7 maart een concept voor de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wijzigingsbesluit past de regeling aan met het ook op starters, stakingsdagen en werknemers die na 104 weken ziekte in de WW komen.

Lees meer >
10-03-2016

Digitalisering rechtspraak stapje verder

De Tweede Kamer heeft op 8 maart ingestemd met de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen. Deze wet is het sluitstuk op een reeks wetten om digitaal procederen wettelijk mogelijk te maken. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, die naar verwachting voor de zomer het wetsvoorstel zal behandelen.

Lees meer >
09-03-2016

WWZ: duur en ingewikkeld

Nederlandse werkgevers zijn zéér kritisch over de werking van de Wet werk en zekerheid (Wwz) die midden vorig jaar werd ingevoerd. Zij vinden dat het ontslagrecht ingewikkelder en duurder is geworden. Het is moeilijker om medewerkers te ontslaan en de risico’s voor een werkgever bij het aanbieden van een vast contract zijn toegenomen.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95