Wat is de juiste sector?

< Ga terug
04-05-2016
De financiële belangen die aan de sectorindeling zijn verbonden, kunnen groot zijn, omdat de WW-premie deels sectorafhankelijk is. In een bijlage bij de Regeling Wet financiering sociale verzekeringe zijn 69 sectoren opgenomen met een waslijst van werkzaamheden die onder die sectoren vallen. Maar hoe lang die waslijst ook is, uitputtend is zij niet. Met enige regelmaat wordt dan ook geprocedeerd over de juiste sectorindeling.
Zoals onlangs voor Hof Arnhem-Leeuwarden. Een productiebedrijf meende in sector 51 (algemene industrie) te kunnen worden ingedeeld, maar de inspecteur hield het op sector 55 (Overige takken van beroep en bedrijf). Het hof komt tot het oordeel dat aansluiting bij een van de sectoren als bedoeld in de Regeling Wfsv dient plaats te vinden enkel op grond van de werkzaamheden die de betreffende werkgever doet verrichten. Het hof legt daarmee het standpunt van de inspecteur, die stelde dat de werkzaamheden van alle in dezelfde bedrijfstak opererende bedrijven moeten worden meegewogen, naast zich neer. Net als de ondernemer concludeert het hof dat sector 51 van toepassing is.
Het hof is voorts van oordeel dat de werkzaamheden die het productiebedrijf doet verrichten gelet op de aard van deze werkzaamheden en functie die zij met haar onderneming in het maatschappelijk verkeer vervult onder toepassing van de Regeling Wfsv moet worden ingedeeld in sector 51. Redengevend hiertoe acht het hof dat de werkzaamheden van het productiebedrijf naar hun aard het meest overeen komen met die van vergelijkbare bedrijven in de rubberverwerkende industrie die vallen onder sector 51, letter C, en het productiebedrijf – naar zij ter zitting onweersproken heeft gesteld – incidenteel ook rubber verwerkt.
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2016