Nieuws

25-06-2015

Te veel premie betaald of inleg te hoog?

Hebt u te veel premie betaald voor uw lijfrente of was de inleg te hoog, waardoor u uitkwam boven het maximum dat voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is? Terugstorten leidt vaak tot vervelende fiscale gevolgen. De staatssecretaris komt daarom met een tijdelijke goedkeuring.

Lees meer >
25-06-2015

Bestelauto is niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer

Bijtelling kan achterweg blijven als een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De belastingplichtige zal dit moeten aantonen. De aanwezigheid van een bijrijdersstoel kan dat lastig maken. Want, rijdt de bijrijder mee vanwege het vervoer van goederen of verricht hij ook andere werkzaamheden?

Lees meer >
25-06-2015

Concurrentieverstoring gemeenten: optreden ACM niet altijd effectief

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan optreden tegen concurrentieverstoring door gemeenten. Maar door een bepaalde activiteit als een activiteit in het algemeen belang kunnen ze de ACM machteloos maken.

Lees meer >
24-06-2015

Wanneer moet u specifieke deskundigheid beoordelen?

Trekt u een werknemer uit het buitenland aan die beschikt over een schaarse, specifieke deskundigheid, dan kunt u – onder voorwaarden – samen met de werknemer verzoeken om toepassing van de 30%-regeling. 30% van het loon kunt u dan betalen als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer >
 
24-06-2015

Aanpassingen WGA moeten zorgen voor gelijk speelveld

Minister Asscher kondigt in een Kamerbrief aanpassingen aan in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De aanpassingen moeten het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private verzekeraars verbeteren.

Lees meer >
24-06-2015

Aanpak faillissementsfraude wordt verbeterd

Faillissementsfraude wordt verbeterd De Tweede Kamer heeft op 23 juni ingestemd met twee wetsvoorstellen die de aanpak van faillissementsfraude moeten verbeteren. Het ene scherpt de strafbaarstellingen aan, het andere voorziet in een civielrechtelijk bestuursverbod.

Lees meer >
22-06-2015

Bijtelling en autobelastingen minden CO2-afhankelijk

Vlak na de brief over de belastinghervorming heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën vorige week vrijdag ook de langverwachte Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief ontvouwt de staatssecretaris in hoofdlijnen zijn voorstellen voor aanpassing van de autobelastingen.

Lees meer >
19-06-2015

Na geruime tijd weer akkoord voor cao Fashion & sport (Inretail)

Na geruime tijd is er weer een principeakkoord voor de cao Fashion & sport. De vorige cao liep af op 30 september 2013. Vorig jaar liepen de onderhandelingen tussen Inretail (werkgevers) en de vakbonden spaak, waardoor een nieuwe cao ver weg leek. Twee maanden geleden gingen de werkgevers echter aan tafel met Alternatief voor vakbond en met deze organisatie kwam men er wel uit.

Lees meer >
 
19-06-2015

Een kijkje in de keuken van de belastingherziening?

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin de hoofdlijnen van de belastingherziening, die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren, uiteen zijn gezet. Met een verwachte netto lastenverlichting van € 5 miljard wil het kabinet allereerst de lasten op arbeid fors verlagen.

Lees meer >
19-06-2015

Eerder premiekorting jongere werknemer

Een werkgever komt na 1 juli 2015 eerder in aanmerking voor de premiekorting jongere werknemer. Per 1 juli wordt namelijk de eis die gesteld wordt aan de omvang van de dienstbetrekking verlaagd van 32 uur per week naar 24 uur per week.

Lees meer >
18-06-2015

Bonden stellen pay back-constructies aan de kaak

In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stellen de bonden FNV, CNV en VCP payback-constructies bij arbeidsmigranten aan de kaak. De brief richt zich met name tegen de te hoge premies die de betreffende werknemers moeten betalen voor de zorgverzekering.

Lees meer >
17-06-2015

Rittenadministratie laat ruimte voor privégebruik

Een door de werkgever aan zijn werknemer ter beschikking gestelde auto wordt geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, tenzij blijkt dat met de auto op kalenderjaarbasis minder dan 500 kilometer privé is gereden. Het voordeel wegens privégebruik auto wordt op nihil gesteld als dit met een rittenregistratie of op een andere manier kan worden aangetoond.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95