Nieuws

11-10-2016

Groei in marktontwikkeling Uitzendbranche

In periode 9 (week 33-36) van 2016 is het aantal uitzenduren met 6% toegenomen en de omzet gestegen met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.

Lees meer >
10-10-2016

Meer werknemers onder lopende cao

Het aantal werknemers dat valt onder een lopende cao is veel groter dan een jaar geleden: 4 miljoen tegen 3,25 miljoen vorig jaar.

Lees meer >
10-10-2016

Geen vergoeding voor rechtsbijstand door echtgenoot

Wordt een belanghebbende door de rechter in het gelijk gesteld dan heeft hij recht op een vergoeding van de proceskosten, waaronder de kosten voor rechtsbijstand. Wordt de rechtsbijstand verleend door een familielid dan wil wel eens ter discussie worden gesteld of er kosten zijn gemaakt voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Lees meer >
07-10-2016

Werkzaamheden echtgenote waren niet hoofdzakelijk ondersteunend

Drijft een echtpaar gezamenlijk een onderneming dan kunnen beide echtelieden in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten. Voorwaarde is wel dat hun activiteiten zich richten op de kernactiviteiten van de onderneming en niet slechts hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn.

Lees meer >
 
07-10-2016

Grootste cao-loonstijging sinds 2009

De stijging van de cao-lonen is in bijna zeven jaar niet zo hoog geweest als in het derde kwartaal van 2016. Ten opzichte van een jaar eerder was de toename volgens cijfers van het CBS 2,1%. Het verschil met de inflatie (0,0%) is in dertig jaar niet zo groot geweest.

Lees meer >
06-10-2016

Gebruikelijk loon deeltijd-dga juist vastgesteld

Volgens Rechtbank Den Haag had de inspecteur het gebruikelijk loon van een ‘deeltijd-dga’ juist vastgesteld. Niet aannemelijk was dat het gebruikelijk loon op een te hoog bedrag was vastgesteld. Met de deeltijdfactor hoefde geen rekening te worden gehouden. Dit was op zichzelf geen reden om de normbedragen te verminderen.

Lees meer >
06-10-2016

Werkzoekende 50-plusser in de bouw sneller weer aan het werk

Werkzoekende 50-plussers in de bouw vinden sneller werk dan leeftijdgenoten in andere sectoren. Bijna de helft van de WW’ers afkomstig uit de bouwsector vindt binnen zes maanden een baan. Over alle sectoren genomen gaat gemiddeld een derde van de WW’ers van 50 jaar en ouder binnen een half jaar weer aan de slag. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse barometer 50-plus, die UWV op 29 september 2016 heeft uitgebracht.

Lees meer >
05-10-2016

Registeren voor regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven

Op 14 november opent een nieuw tijdvak voor de aanvraag voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2000). Bedrijven en instellingen die in aanmerking willen komen voor de subsidie kunnen zich echter nu al registreren bij het Agentschap SZW. Het nieuwe tijdvak loopt van 14 november tot en met 25 november.

Lees meer >
 
05-10-2016

Wijziging Reisregeling buitenland

Per 1 oktober 2016 is de Reisregeling buitenland gewijzigd. De reisbesluiten Binnen- en Buitenland regelen de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis, maar ze zijn ook toepasbaar voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis.

Lees meer >
04-10-2016

Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is weer gegroeid. In 2015 was het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf 6,1 keer zo hoog als het salaris van de doorsnee voltijdwerknemers bij deze bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5.

Lees meer >
29-09-2016

WBSO: extra budget vanaf 2017

Gelet op het groeiende gebruik van de WBSO stelt het kabinet extra budget beschikbaar vanaf 2017: € 33 miljoen in 2017 en structureel € 85 miljoen vanaf 2018. Het MKB maakt in 2016 naar verwachting gebruik van 65,4% van het WBSO-budget.

Lees meer >
28-09-2016

Forse groei aantal oproepbanen

Tussen 2010 en 2015 is het aantal werknemersbanen op oproepbasis met 143.000 toegenomen. Dit is een toename van 36%. Vooral in de horeca werken naar verhouding veel oproepkrachten. In die bedrijfstak betreft het een kwart van alle werknemersbanen.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95