Nieuws

19-09-2016

Nabetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

Ook in hoger beroep FNV Zorg & Welzijn van de rechter gelijk gekregen in verschillende zaken over doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakanties en verlof. De zaak is aangespannen voor leden die werkzaam zijn als triagist op huisartsenposten in Zuid-Holland.

Lees meer >
15-09-2016

Zorgkosten voor lipoedeem aftrekbaar

Op zorgkosten aftrekbaar zijn, is het niet van belang dat het een aandoening betreft die is opgenomen op de ICD-lijst van de WHO. Die lijst is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet maatgevend voor de bepaling of er sprake is van een ‘ziekte’. Dit moet per geval beoordeeld worden.

Lees meer >
15-09-2016

CNV Vakmensen geeft niet-leden een stem

CNV Vakmensen zal niet met een centrale looneis komen in 2017. De bond wil werknemers in de bedrijven laten bepalen welke looneis zal worden gesteld. Opvallend is dat daarbij ook niet-leden een stem krijgen.

Lees meer >
14-09-2016

Informatiebeschikking terecht afgegeven

In tegenstelling tot eerder de rechtbank komt Hof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking had genomen. Volgens het hof waren de gebreken in de administratie dusdanig ernstig dat niet gezegd kon worden dat de ondernemer aan zijn administratieplicht had voldaan.

Lees meer >
 
14-09-2016

Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden

Ruim een kwart van de HR-professionals (26%) wil pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Organisaties blijken met name bang om kennis, ervaring en competenties te verliezen als de babyboomgeneratie met pensioen gaat.

Lees meer >
13-09-2016

2% overdrachtsbelasting voor onbewoonbare woning

Een woning is op moment van juridische overdracht feitelijk niet bruikbaar voor bewoning vanwege een verbouwing. Daar de bestemming van pand, bewoning, niet verloren gaat door de ingrijpende renovatie en aanbouw, is het verlaagde tarief overdrachtsbelasting volgens de rechter toch van toepassing.

Lees meer >
13-09-2016

Grote verschillen in flexibilisering tussen beroepen

De afgelopen jaren is de Nederlandse arbeidsmarkt in toenemende mate geflexibiliseerd, maar dat geldt niet voor alle beroepen in dezelfde mate. Sommige beroepen kenden een grote verschuiving van vast naar flex, maar er zijn ook beroepen waar vaste en flexibele arbeid beide zijn gegroeid.

Lees meer >
12-09-2016

Uitbreiding kraamverlof partners

De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het betaald kraamverlof voor partners uitbreidt naar vijf dagen. Dat is drie dagen meer dan nu het geval is.

Lees meer >
 
08-09-2016

2017: lage-inkomensvoordeel

Werkgevers komen in 2017 in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel van maximaal € 2.000 per werknemer als zij een werknemer in dienst hebben met een gemiddeld uurloon dat correspondeert met 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon.

Lees meer >
08-09-2016

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen licht gedaald

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald met 179.000. Sinds de piek in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2003 is het aantal uitkeringen tot 2012 gedaald, waarna het een aantal jaren stabiel bleef rond de 818.000. Dit jaar is het weer iets gedaald tot 810.000 eind juni.

Lees meer >
07-09-2016

ANPR-gegevens politie mag Belastingdienst wel gebruiken

Onlangs werd bekend dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad had geconcludeerd dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van ANPR-gegevens die zij heeft verzameld. In een andere zaak blijkt de advocaat-generaal echter te hebben geconcludeerd dat dit geen probleem is als de gegevens door de politie zijn verzameld. Beide conclusies van advocaat-generaal Niessen zijn overigens nog niet gepubliceerd.

Lees meer >
06-09-2016

Verhoogde verzuimboete MRB op de schop

Vooruitlopend op een definitieve regeling kondigt staatssecretaris een aanpassing aan van het boetebeleid ingeval van betalingsverzuimen MRB. Het beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 7 juni 2016, waarin geoordeeld was dat de hoogte van de boete niet in verhouding staat tot de ernst van de verwijtbare gedraging, wordt ingetrokken.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95