Nieuws

17-02-2016

Geen afdrachtvermindering onderwijs voor NT2

In lijn met de bijna gelijktijdige uitspraak van de Hoge Raad oordeelde onlangs ook Hof Den Haag dat de afdrachtvermindering onderwijs kan worden geclaimd voor een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding. Een opleiding die zich in de praktijk beperkt tot NT2 valt daar niet onder.

Lees meer >
17-02-2016

Wettelijke verankering franchisecode?

Minister Kamp van Economische Zaken wil de mogelijkheid van een wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC) onderzoeken. De NFC is een code die door een commissie van franchisegevers en -nemers is ontwikkeld.

Lees meer >
15-02-2016

Nieuwe cao voor ICT-branche

Voor de ICT-branche is vorige week een nieuwe cao tot stand gekomen. De werknemers die vallen onder de cao Informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche (ICK-branche) gaan er dit jaar 1,25% op vooruit. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 1,785% naar 2,03%.

Lees meer >
11-02-2016

Fiscus zal ook blik werpen op niet-fiscale bepalingen modelovereenkomsten

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag wel of geen loonheffing.

Lees meer >
 
11-02-2016

Akkoord cao Metalektro, stakingen van de baan

Na maanden van acties en moeizame onderhandelingen is er in de nacht van 10 op 11 februari toch nog een akkoord bereikt voor de cao Metalektro (grootmetaal). Partijen kwamen een cao overeen met een looptijd van 37 maanden (tot 1 juni 2018) met gedurende de looptijd een loonsverhoging van in totaal 5,9% en 1,1% aan eenmalige uitkeringen.

Lees meer >
10-02-2016

Meldingplicht bij detachering EU-werknemers

Bij de Tweede Kamer is een voorstel voor de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers ingediend waarmee de Europese handhavingsrichtlijn 2014/67/EU in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is een meldingsplicht voor dienstverrichters uit een andere EU-lidstaat bij detachering van werknemers naar Nederland.

Lees meer >
09-02-2016

Driemaandstermijn is een strikte termijn

De driemaandstermijn voor toepassing van de 30%-regeling bij het aangaan van een nieuwe dienstbetrekking is een strikte termijn.

Lees meer >
09-02-2016

Schending beginselen behoorlijk bestuur, toekenning afdrachtvermindering

Een opleider van schilders komt, ondanks dat niet aan de vereisten is voldaan, toch in aanmerking voor de afdrachtvermindering onderwijs.

Lees meer >
 
08-02-2016

Commissarissen niet eensgezind over beloningen

Commissarissen zijn het niet met elkaar eens over de gewenste hoogte van hun eigen beloning, of over het nut van variabele beloning voor bestuurders. Wel vindt een grote meerderheid de angst voor vertrekkende bestuurders als gevolg van de beloningsdiscussie overdreven. Dat blijkt uit het negende Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Lees meer >
08-02-2016

Slechts klein deel zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Van de 800.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit aandeel is gedaald van 23,4% in 2011 tot 21,9% in 2013.

Lees meer >
04-02-2016

Meer evenredige sancties bij overtreding van sociale zekerheidswetten

Op 27 januari 2016 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de regeling bestuurlijke boete ingediend. Dit wetsvoorstel moet leiden tot meer evenredige sancties bij overtreding van sociale zekerheidswetten.

Lees meer >
04-02-2016

Aanpassing uitvoeringsregels ontslag

Het UWV heeft op 4 februari in de Staatscourant een aanpassingen gepubliceerd de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels voor ontslag bij om bedrijfseconomische redenen.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95