Nieuws

20-12-2016

Maak bezwaar tegen alle belastingen

Als er meerdere belastingen op een aanslagbiljet worden vermeld, moet bij het maken van bezwaar tegen alle belastingen duidelijk worden aangegeven dat tegen alle belastingen bezwaar wordt gemaakt. Een verhuurder van een vakantiewoning die slechts één van de drie belastingen expliciet in zijn bezwaarschrift noemde, werd voor de andere twee belastingen niet-ontvankelijk verklaard.

Lees meer >
20-12-2016

Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

Staatsecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer gevraagd om de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd.

Lees meer >
16-12-2016

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

Volgens de huidige prognose van CBS zal de AOW-leeftijd de komende decennia blijven stijgen. Als de wetgeving niet verandert zal, uitgaande van de huidige prognose, de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en zes maanden liggen.

Lees meer >
15-12-2016

Werkloosheid zakt onder half miljoen

Voor het eerst sinds begin 2012 is de werkloosheid weer onder de half miljoen uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499.000. Daarmee was 5,6% van de beroepsbevolking werkloos.

Lees meer >
 
15-12-2016

Vrijwillige vertrekregeling was geen RVU

Rechtbank Noord-Holland oordeelt over een vrijwillig vertrekregeling dat deze niet is aan te merken als een regeling voor vervroegde uittreding (RVU).

Lees meer >
13-12-2016

Grootste pensioenfondsen hoeven waarschijnlijk niet te korten

Twee grote pensioenfondsen, PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) en PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), verwachten in 2017 de pensioenen niet te hoeven korten. Door rentestijgingen staan de fondsen er inmiddels iets beter voor. Dat zeggen de bestuurders van deze twee fondsen in een donderdag gepubliceerd interview met De Telegraaf. PFZW en PMT verzorgen de pensioenen van bijna vier miljoen deelnemers.

Lees meer >
13-12-2016

Geen gezagsverhouding, dus geen dienstbetrekking

Volgens de rechtbank heeft de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat er sprake was van een gezagsverhouding en daarmee een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Lees meer >
12-12-2016

Second opinion, wat is uw mening?

Op internetconsultatie.nl is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts gepubliceerd. Het ontwerpbesluit wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het is een uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Er zijn bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure van een bedrijfsarts. Het doel van het ontwerpbesluit is om deze bepalingen met het oog op een goede en efficiënte toepassing nader uit te werken.

Lees meer >
 
08-12-2016

Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 29 november 2016 het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen. Daarmee is het nu mogelijk om een fiscale eenheid aan te gaan als de tussenhoudster een in het buitenland gevestigde dochter is of als zustermaatschappijen in Nederland zijn gevestigd terwijl zij een buitenlandse moedermaatschappij hebben.

Lees meer >
08-12-2016

Zzp-organisaties: tijdelijke oplossing Wet DBA nodig

In een brandbrief aan de Tweede Kamer bepleiten ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, MKB Belangen en NOAB voor een tijdelijke oplossing voor het gedoe ronde de Wet DBA. Hiervoor kan volgens hen de ‘Ondernemerscheck’ op de site van de Belastingdienst worden gebruikt. Voor de langere termijn is een eigen rechtspositie voor zelfstandigen volgens hen noodzakelijk.

Lees meer >
08-12-2016

Zoek de kwaadwillende opdrachtgever

Kwaadwillende opdrachtgevers van zzp-ers riskeren boetes. Maar wat is kwaadwillend?In reactie op aanhoudende druk vanuit werkgevers, zzp-ers en de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes onlangs tot drie maal toe een omschrijving gegeven van wat hij nu bedoelt met kwaadwillenden. Dat zijn de opdrachtgevers van zzp-ers die wel degelijk in 2017 al boetes kunnen krijgen.

Lees meer >
07-12-2016

Naar één uitzend-cao?

De NBBU en de ABU voeren gesprekken om tot één cao te komen. Beide partijen hebben dit bevestigd tegenover het FD.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95