Nieuws

19-01-2017

Digitale ontslagaanvraag via UWV

De aanvraag van ontslag om bedrijfseconomische redenen bij het UWV is gedigitaliseerd. Voor ontslag gelden twee gescheiden procedures. U moet bij het UWV zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag na langdurige ziekte. Bij de rechter kunt u terecht voor ontslag om andere redenen. Het UWV heeft voor de aanvraag van ontslag om bedrijfseconomische redenen een digitale procedure online gezet.

Lees meer >
19-01-2017

WOZ-waarden woningen openbaar

Waar kunt u online de WOZ-waarden voor woningen raadplegen?Binnenkort ontvangt u weer uw WOZ-beschikking. Sinds oktober 2016 kunt u de WOZ-waarden voor woningen online raadplegen. Gratis en zonder registratie of inlog. Zo kunt u voor een bepaald adres zien wat de WOZ-waarde per de laatste peildatum is. Handig als u een woning op het oog hebt of als u tegen uw WOZ-beschikking bezwaar wilt maken. Uit pure nieuwsgierigheid kijken kan ook. Waar vindt u het?

Lees meer >
05-01-2017

Zonnepanelen en investeringsaftrek

Kunt u als ondernemer investeringsaftrek claimen over zonnepanelen?Als ondernemer kunt u investeringsaftrek claimen over investeringen in zelfstandige bedrijfsmiddelen. Hoe zit dat met zonneboilers, zonnecollectoren en zonnepanelen? Zijn dat zelfstandige bedrijfsmiddelen of worden ze, zodra ze gemonteerd zijn, onderdeel van het bedrijfspand? In een goedkeuring heeft Staatssecretaris Wiebes deze vraag beantwoord.

Lees meer >
05-01-2017

Overtreden Arbowet in de bouw aangescherpt

Bent u opdrachtgever in de bouw? Per 1 januari 2017 gelden strengere regels.Opdrachtgevers in de bouw zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ze hebben daarbij wettelijke plichten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan een opdrachtgever door een benadeelde werknemer worden aangesproken op arbeidsomstandigheden. Verder kent het Arbobesluit verplichtingen voor opdrachtgevers in de bouw. Per 1 januari 2017 zijn deze aangescherpt. Ook zijn de boetes verhoogd.

Lees meer >
 
05-01-2017

Naast pensioen verplicht loon uit uw BV?

U krijgt als DGA pensioen uit uw BV. Kunt u uw verplichte salaris met het pensioenbedrag verlagen?Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is gewend aan een salaris uit zijn BV van € 60.000. Als zijn pensioen uit de BV van € 40.000 ingaat, verlaagt hij het salaris tot € 30.000. Volgens de Belastingdienst moet hij echter € 42.000, 70% van zijn gebruikelijke loon, blijven doorbetalen. Partijen gaan naar de rechter.

Lees meer >
05-01-2017

Verzoek parttime werken afgewezen

Let op als u als werkgever een verzoek om parttime te mogen werken wilt afwijzen.Sinds begin 2016 kan een werknemer verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats. De werkgever kan een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijden slechts afwijzen vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum van de wijziging op het verzoek reageren. Wat als de werkgever te laat is?

Lees meer >
29-12-2016

Bijtellling terecht, vergrijpboete niet

Een bv die aan zijn dga drie auto’s ter beschikking stelde en slechts voor een bijtelling in aanmerking nam, kreeg volgens Hof Arnhem-Leeuwarden terecht een naheffingsaanslag opgelegd. De opgelegde vergrijpboete was echter niet terecht.

Lees meer >
29-12-2016

RC-schuld niet verrekenen met pensioenaanspraak

Een dga wil zijn rekening-courantschuld aan de holding wegstrepen tegen zijn pensioenaanspraak. Volgens de inspecteur en de rechtbank was hier sprake van het afkopen of vervreemden van de pensioenaanspraak, met alle gevolgen van dien.

Lees meer >
 
22-12-2016

Economisch herstel zichtbaar in cao’s

Werkgeversvereniging AWVN meldt dat het economisch herstel zichtbaar wordt in nieuwe cao’s. De in november afgesloten cao’s kennen een gemiddelde loonafspraak beduidend boven het jaargemiddelde van 1,50%. Ook worden de verschillen tussen de loonafspraken in de verschillende sectoren kleiner. Dit is volgens AWVN een teken dat het economisch herstel breder gedragen wordt.

Lees meer >
21-12-2016

Dividend, uitdeling of loon?

Een dga heeft in relatie tot de vennootschappen waarin hij een aanmerkelijk belang heeft verschillende petten op. Hij is natuurlijk aandeelhouder, waardoor hij dividend kan ontvangen en de bv aan hem uitdelingen kan doen. Daarnaast is hij ook werknemer. Verder is het heel gebruikelijk dat dga’s via een rekening-courant geld lenen van hun vennootschap. Als de Belastingdienst niet akkoord gaat met de kwalificatie lening dan zal op basis van de gang van zaken moeten worden bepaald of sprake is van dividend, een uitdeling of loon.

Lees meer >
21-12-2016

Personenvennootschappen toch weer op de schop?

Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het recente advies over de regels voor personenvennootschappen zal worden overgenomen. Dat meldt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in zijn brief Voortgang modernisering ondernemingsrecht aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
21-12-2016

Overbruggingsregeling transitievergoeding – herkansing bij kantonrechter

Wijst het UWV een verzoek om toepassing van de Overbruggingsregeling kleine werkgevers af, omdat niet alle vereiste documentatie was overgelegd. Wellicht heeft een herkansing bij de kantonrechter succes. Deze toetst immers aan de zelfde voorwaarden.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95