Nieuws

31-03-2016

Wet Autobrief II: Wiebes bereid tot concessies

Om de nodige steun te vergaren voor het Wetsvoorstel uitwerking Autobrief II is staatssecretaris Wiebes bereid de nodige concessies te doen. In de Tweede Kamer weet hij zich verzekerd van de steun van de coalitiepartijen, maar dat is onvoldoende om het voorstel ook door de Eerste Kamer te loodsen.

Lees meer >
31-03-2016

Aangifte IB: iets meer tijd

Tijdens de bespreking met de Kamercommissie van Financiën heeft staatssecretaris Wiebes de toezegging gedaan dat wie zijn IB-aangifte voor 4 april middernacht heeft ingediend nog voor 1 juli bericht krijgt over een eventuele belastingteruggave.

Lees meer >
30-03-2016

NBBU-voorbeeldovereenkomst bemiddelen van zzp'ers

De NBBU heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst voorgelegd gericht op het 'bemiddelen’ van zzp'ers. De modelovereenkomst is inmiddels door de Belastingdienst goedgekeurd en beschikbaar via de website van de NBBU.

Lees meer >
30-03-2016

Aanpassing scholingsregeling WW

De scholingsregeling WW wordt per 1 april 2016 zodanig aangepast dat een werkloze werknemer die parttime in dienst treedt bij een nieuwe werkgever maar hiervoor scholing moet volgen dit met behoud van uitkering kan doen.

Lees meer >
 
30-03-2016

Vrijstelling voor crowdfunding

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) geldt er een verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek. Eind vorig jaar gaf minister Dijsselbloem van Financiën aan dat dit voor crowdfunding een knelpunt vormt. Hij kondigde daarom een vrijstelling aan, die inmiddels in de Staatscourant is gepubliceerd.

Lees meer >
30-03-2016

Cyprus-route afgesneden

Rechtbank Amsterdam wijst een door transportondernemers opgezette constructie waarbij de chauffeurs een overeenkomst aangaan met een Cypriotische vennootschap af. Volgens de rechtbank vertoonde de constructie te weinig realiteitswaarde om het beoogde effect, verzekeringsplicht op Cyprus in plaats van Nederland, te bereiken.

Lees meer >
25-03-2016

Eerst vergelijken, dan pas afromen

In januari van dit jaar oordeelde het Amsterdamse gerechtshof dat de inspecteur bij het vaststellen van het gebruikelijk loon van de dga eerst de vergelijkingsmethode moest toepassen en pas als die methode geen soelaas bood mocht de afroommethode mocht toepassen. De staatssecretaris is het niet eens met die uitspraak, maar hij gaat toch niet in cassatie.

Lees meer >
25-03-2016

Beperking opbouw bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte

Voor 1 januari 2012 was de opbouw van vakantiedagen in geval van arbeidsongeschiktheid beperkt tot de laatste zes maanden. Nadien is die beperking komen te vervallen. De kantonrechter te Utrecht oordeelde onlangs dat ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen een dergelijke beperking wel in de arbeidsvoorwaarden kan worden overeengekomen.

Lees meer >
 
24-03-2016

Faillissement: twee derde werknemers na 2 jaar weer in loondienst

Van de 68.000 werknemers met een vast baan die in 2013 hun baan verloren als gevolg van een faillissement had twee derde medio 2015 weer een baan. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

Lees meer >
23-03-2016

Einde fictieve dienstbetrekking commissaris

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat de arbeidsverhouding van een commissaris na 1 mei 2016 niet wordt aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking.

Lees meer >
22-03-2016

Meerderheid flexwerkers na vijf jaar geen vaste baan

Bijna één op de tien werknemers die geen vaste maar een flexibele baan hebben, blijft langer dan vijf jaar flexwerken, 41% is doorgestroomd door naar een vaste baan en de rest beland in een uitkering of moet het zonder werk en uitkering doen. Slechts een kleine minderheid wordt zelfstandige.

Lees meer >
22-03-2016

Geen wijziging in beoordeling arbeidsrelatie

In antwoord op vragen van het Kamerlid Mei Li Vos benadrukt staatssecretaris Wiebes nogmaals dat met de invoering van de Wet DBA geen wijziging is beoogd in de beoordeling of een arbeidsrelatie voor de loonheffingen een dienstbetrekking is of dat sprake is van een ondernemerschap.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95