Nieuws

28-04-2016

Verruiming btw-sportvrijstelling onvermijdelijk

De staatssecretaris van Financiën acht een verruiming van de Nederlandse btw-sportvrijstelling, gelet op jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, op termijn onvermijdelijk. In een Kamerbrief geeft de staatssecretaris antwoord op vragen die waren gerezen ten aanzien van de Nederlandse btw-sportvrijstelling.

Lees meer >
26-04-2016

Effect WWZ in MKB: minder contracten voor onbepaalde tijd

De Wet op Werk en Zekerheid heeft in het MKB geen vruchten afgeworpen. Dat blijkt uit een duidelijk waarneembare trendbreuk van 5% in het aandeel contracten voor bepaalde tijd ten opzichte van vorig jaar. Uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor blijkt dat werkgevers minder vaak een vast contract geven. De jaarlijkse toename in contracten voor onbepaalde tijd in januari komt in 2016 in sterk verminderde mate terug.

Lees meer >
25-04-2016

Meer vraag naar ICT professionals

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 is het aantal geplaatste ICT vacatures in het eerste kwartaal van 2016 met 11,5 procent gestegen. Dit constateert iSense ICT Professionals in haar ICT arbeidsmarktrapportage.

Lees meer >
22-04-2016

Leegstand maatschappelijk vastgoed

Op 1 januari 2014 stonden veertien op de honderd maatschappelijke vastgoedobjecten leeg. Het gaat hier bijvoorbeeld om scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen. De leegstand van maatschappelijk vastgoed was hoger dan die van woningen, maar lager dan die van kantoren en industriële objecten.

Lees meer >
 
22-04-2016

Minimumjeugdloon: verhoging en afschaffing

In een uitgebreide Kamerbrief over de herziening van de Wet wettelijk minimumloon kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gedeeltelijke afschaffing en verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon aan.

Lees meer >
22-04-2016

Verbod op inhoudingen op WML: versoepeling en uitstel

In de Kamerbrief over de herziening van het de Wet minimumloon kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemene maatregel van bestuur aan om een uitzondering te maken op het verbod op inhoudingen op het minimumloon voor bepaalde kosten. De aangekondigde inwerkingtreding van dit verbod per 1 juli 2016 wordt een half jaar opgeschoven.

Lees meer >
22-04-2016

Aanpak knelpunten Wet werk en zekerheid

In een Kamerbrief van 21 april kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal maatregelen aan om enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid aan de pakken. De maatregelen zijn het gevolg op overleg met de sociale partners. De onderdelen van de Wet werk en zekerheid die zullen worden aangepakt betreffen onder meer de ondervonden knelpunten bij de ketenregeling in geval van seizoensarbeid, de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is en transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer >
19-04-2016

Een kat in het nauw

Een schoonmaakbedrijf haalt werkelijk alles uit de kast om onder inlenersaansprakelijkheid uit te komen. Vergeefs: de stortvloed aan stellingen en argumenten missen een deugdelijke onderbouwing.

Lees meer >
 
18-04-2016

Kleine pensioenpotjes samenvoegen

In plaats van kleine pensioenen tussentijds af te kopen zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes moeten kunnen samenvoegen. Door deze te bundelen, behouden die kleine potjes hun pensioenbestemming. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder.

Lees meer >
18-04-2016

Beoordelingen fiscus onder de loep

Een van de toezeggingen van de staatssecretaris om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties door de Eerste Kamer te loodsen betrof de installatie van een panel van experts die de modelovereenkomsten onafhankelijk zal toetsen. Op 15 april is in de Staatscourant het besluit gepubliceerd waarmee de Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA is geïnstalleerd.

Lees meer >
14-04-2016

'Kennis over ziekteverzuim schiet tekort'

De kennis van wetgeving op het gebied van personeelsbeleid bij langdurige arbeidsongeschiktheid schiet tekort in het midden- en kleinbedrijf. Ook worden risico's onderschat. Dat concludeert verzekeringsspecialist Aon Nederland na onderzoek onder 150 ondernemers en HR-professionals.

Lees meer >
13-04-2016

Boete onbekend buitenlands vermogen verdubbeld

Staatsecretaris Wiebes hoopt dat mensen met buitenlands vermogen, dat niet wordt opgegeven in de aangifte, zo snel mogelijk alsnog inkeren. Daarom heeft hij nu bekend gemaakt dat de boete voor inkeerders per 1 juli 2016 wordt verdubbeld naar 120%.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95