Nieuws

14-10-2015

Vrije ruimte voor eind 2015 invullen

Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk om 1,2 % van de totale fiscale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door deze uitgaven onder te brengen in de vrije ruimte. Veel ondernemers hebben deze ruimte op dit moment nog niet helemaal gevuld. Het is dan ook verstandig nu tegen het eind van het jaar te kijken of er nog optimaal gebruik gemaakt kan worden van deze vrije ruimte door bijv. vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers die in de planning staan nog dit jaar in de vrije ruimte onder te brengen. Let echter wel op, overschrijding van de vrije ruimte leidt tot het betalen van 80% eindheffing.

Lees meer >
14-10-2015

Dertien voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, waaronder zelfstandigen bouw

De Belastingdienst bouw heeft als eerste sector een modelcontract voor de inhuur van zzp’ers. De overeenkomst is opgesteld door Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland. De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst inmiddels beoordeeld in het kader van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie. Wordt er gewerkt conform de overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Lees meer >
13-10-2015

Storten op WKA-depot vervalt

Vanaf 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers geen vrijwaring meer krijgen door rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. Vanaf die datum heft de Belastingdienst de Wet Ketenaansprakelijkheid-depots (WKA-depots) op. Vrijwaring is dan vooralsnog alleen mogelijk door storting op de g-rekening.

Lees meer >
13-10-2015

Energiesector banenmotor

De energiesector in Nederland zorgt voor steeds meer banen, zowel bij de energiebedrijven zelf als bij toeleverende branches (o.a. bouw, industrie). De totale werkgelegenheid rond energievoorziening is sinds 2005 gegroeid van 108.000 naar ongeveer153.000 arbeidsjaren in 2013. Deze groei (42%) is aanmerkelijk hoger dan de Nederlandse werkgelegenheidsgroei van 4% in dezelfde periode. De banengroei was het sterkst bij de duurzame energie (inclusief energiebesparing).

Lees meer >
 
12-10-2015

Volgend jaar meldingsplicht voor EU-werknemers

Per 18 juni 2016 moet de Europese handhavingsrichtlijn, Richtlijn 2014/67/EU, zijn geïmplementeerd. De handhavingsrichtlijn moet leiden tot een betere handhaving van de detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EC). Een van de maatregelen uit de handhavingsrichtlijn is een meldingsplicht voor EU- werknemers.

Lees meer >
09-10-2015

Schadevergoeding voor niet verleende VAR-wuo

Een verzorgende die voor het verlenen van AWBZ-zorg en het verlenen van zorg aan PGB-houders één VAR-loon kreeg, heeft met succes de afgifte van die VAR voor zorg aan PGB-houders bestreden. De rechter stelde haar voor die werkzaamheden in het gelijk en keerde zelfs een schadevergoeding uit voor gederfde inkomsten.

Lees meer >
08-10-2015

Arbeidsparticipatieakkoord bonden en werkgevers

Vakbonden FNV en CNV en werkgeversvereniging AWVN gaan via het cao-overleg het scheppen van garantiebanen voor mensen met een beperking ondersteunen. Dat is de strekking van een akkoord dat de drie partijen op 5 oktober in Amsterdam ondertekenden.

Lees meer >
08-10-2015

Half miljard werkkostenbudget onbenut

Uit een onderzoek onder bedrijven met tien of meer medewerkers blijkt dat werkgevers in Nederland tezamen bijna een half miljard euro van het werkkostenbudget onbenut laten.

Lees meer >
 
06-10-2015

Hervatting cao-onderhandelingen Supermarkten

Onlangs (11 september) is op vervolg van een voorstel van CNV Dienstenbond na 2,5 jaar stilstand weer gesproken over de cao Supermarkten. Volgens CNV Dienstenbond verliepen de onderhandelingen nog erg aftastend, maar is er wel perspectief om eruit te komen. De CNV-voorstellen waren voor de werkgevers bespreekbaar.

Lees meer >
06-10-2015

Matige voldoende voor Belastingdienst

Sinds 1994 geeft de Fiscale Monitor een beeld van verschillende facetten van de Belastingdienst. Het gaat dan om zaken als het functioneren en het imago, dienstverlening en informatie, aangifteproces, belastingmoraal en compliance. Het resultaat wordt uitgedrukt in een rapportcijfer.

Lees meer >
06-10-2015

Aanpassing loondoorbetaling voor kleine werkgevers

Het kabinet wil de regels voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers aanpassen. Het kabinet werkt aan de mogelijkheid om de kosten van het tweede ziektejaar collectief te verzekeren. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
01-10-2015

Leaserijders niet de dupe van fraude VW

Leaserijders hoeven niet bang te zijn voor een extra naheffing voor de auto’s met diesel van het VW-concern. Minister Dijsselbloem heeft dit gisteren gezegd in een interview met RTL Z.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95