Digitale rechtszaak stap dichterbij

< Ga terug
10-12-2015
De Tweede Kamer heeft op 10 december 2015 ingestemd met de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht. Met dit voorstel wil de regering een meer overzichtelijke en voorspelbaarder procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht realiseren.
Dit voorstel is het derde voorstel in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Eenvoudiger procedures en digitalisering zijn kernbegrippen in het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI). De Rechtspraak zelf zorgt in dit programma voor de aanpassing en innovatie van procedures; de minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de vereiste wetgeving. De wetsvoorstellen KEI-I en KEI-II veranderen het burgerlijk en bestuursprocesrecht en introduceren nieuwe termen. Met deze invoeringswet worden deze termen aangepast in alle overige wetten.
Advocaten en andere professionals zullen in de toekomst verplicht digitaal moeten procederen, privépersonen mogen nog met papier werken als zij dat liever willen. Doelstelling van digitale procedures is om de rechtspraak sneller, toegankelijker en begrijpelijker te maken.
De wetten die het mogelijk maken rechtszaken in civiel recht en in bestuursrecht in eerste aanleg, in hoger beroep en cassatie digitaal af te handelen, werden al eerder unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Het was wachten op de invoeringswet Nu deze drie wetten door de Tweede Kamer zijn aangenomen, zal de Eerste Kamer zich over het hele pakket wetgeving buigen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.
Bron: Rechtspraak.nl 10-10-2015