Overheids-cao's stuwen loonstijging

< Ga terug
12-05-2016
Vorige maand zijn er 17 cao’s tot stand gekomen met gemiddeld een hogere loonafspraak dan in de eerste maanden van 2016. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de loonafspraken in twee overheids-cao’s (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).
De door werkgevers en werknemers in april afgesloten cao’s kennen een loonafspraak van 1,76 procent. Dat is ruim boven het gemiddelde van 1,5 procent van de eerdere maanden van het jaar. De beide onderwijs-cao’s bevatten echter een loonafspraak van 2,5 procent of meer. Deze loonafspraken vloeien voort uit het zogenoemde ‘loonruimteakkoord’ dat het kabinet vorig jaar sloot met onder meer met de CNV-bonden voor overheids- en onderwijspersoneel en De Unie (FNV en Aob waren niet van de partij).
Afgezien van de uitschieters bij de overheid is de trend in het cao-jaar volgens AWVN een voortzetting van de afgelopen twee jaar en daarbij opmerkelijk stabiel. Loonafspraken in de marktsector bevinden zich vrijwel allemaal op de bandbreedte tussen 1,0 en 2,0 procent.
In 2016 lopen 418 cao’s af, voor 2 miljoen werknemers. Inmiddels hebben cao-partijen sinds 1 december 2015 voor 1,4 miljoen werknemers een nieuw akkoord bereikt.
Bron: AWVN, 10-05-2016