Akkoord arbeidsvoorwaarden Academisch Medische Centra

< Ga terug
11-06-2015
Werkgevers en bonden zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de arbeidsvoorwaarden in de academische ziekenhuizen. Behalve over lonen hebben de partijen ook afspraken gemaakt over het terug dringen van flexwerk en het derde WW-jaar.
De nieuwe cao, die nog moet worden voorgelegd aan de achterbannen, zal een looptijd hebben van 1 april 2015 tot en met 31 december 2017. Gedurende die looptijd worden de lonen jaarlijks in augustus met 1% verhoogd. Daarnaast ontvangen de medewerkers tweemaal een eenmalige uitkering.
De partijen hebben afgesproken dat voor vaste functies en vast werk in beginsel een dienstverband voor onbepaalde tijd wordt gegeven. Als nog niet bekend is hoe de medewerker functioneert in de functie dan kan een dienstverband voor bepaalde tijd bij wijze van proef worden gegeven, waarop in in beginsel bij voldoende functioneren een dienstverband voor onbepaalde tijd volgt. Het aangaan van min-max-contracten is per 1 januari 2016 niet langer mogelijk. Het gebruik van nuluren-contracten zal tot het uiterste worden beperkt door deze contracten alleen toe te passen in uitzonderlijke situaties.
Wat betreft het derde WW-jaar hebben de partijen afgesproken dat de maximale duur van de WW en WGA 38 maanden blijft. Gedurende de looptijd van de cao zal van de medewerker geen bijdrage worden gevraagd voor de reparatie van WW aanspraken.
Bron: CNV Publieke Zaak, 10-06-2015