Belastingverdrag met Duitsland in werking

< Ga terug
07-01-2016
Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking getreden. In een toelichting heeft de staatssecretaris aangegeven dat een aantal regelingen waarin de uitkomsten van onderling overleg waren vastgelegd, komen te vervallen.
Nederland en Duitsland willen binnenkort een overeenkomst publiceren over de toepassing van de nieuwe compensatieregeling voor in Nederland wonende grensarbeiders.
De uitkomsten van onderling overleg met betrekking tot de verdeling van de winst van Duitse en Nederlandse land- en bosbouwbedrijven met grond in de andere staat, blijven ook onder het nieuwe belastingverdrag toepassing vinden. Dit is neergelegd in het Besluit belastingverdragen Duitsland IZV 2015/1054M.
De toepassing van de uitkomsten van onderling overleg met betrekking tot ontslagvergoedingen wordt onder het nieuwe belastingverdrag niet voortgezet. Op basis van recente jurisprudentie van het Bundesfinanzhof voor Duitsland is het niet mogelijk om deze uitkomst van onderling overleg voort te zetten.
De toepassing van de uitkomsten van onderling overleg met betrekking tot bloemenhandelaren wordt onder het nieuwe belastingverdrag niet voortgezet.
Bron: MvF 15-12-2015