Zorg voor een adequate zaakwaarneming

< Ga terug
30-07-2015
Verblijft u voor langere tijd in het buitenland, zorg dan voor een adequate zaakwaarneming. Een beroep op langdurig verblijf elders in geval van een termijnoverschrijding bij het indienen van bijvoorbeeld een bezwaar wordt doorgaans niet geaccepteerd, zo bleek onlangs weer bij een zaak voor Hof Amsterdam.
Een inwoner van Amsterdam dient op 5 november 2013 een bezwaarschrift in tegen een WOZ-beschikking met dagtekening 28 februari 2013. Ruim dus na de bezwaartermijn van zes weken. Op 7 november verklaart de inspecteur van de gemeente het bezwaar niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. Het bezwaar is namelijk ingediend ruim na de wettelijke bezwaartermijn van zes weken. De man gaat in beroep, maar ook de rechter is van oordeel dat het ingediende bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is. Daar niet is betwist dat de WOZ-beschikking is ontvangen, loopt de bezwaartermijn van 1 maart 2013 tot en met 11 april 2013. Bij de rechtbank voert de man aan dat hij in 2013 119 dagen in het buitenland verbleef, maar dat leidt niet tot een ander oordeel. Van iemand die voor langere tijd in het buitenland verblijft, mag worden verwacht dat hij zijn zaken tijdens zijn afwezigheid op adequate wijze door een derde laat behartigen. Zorgt men daar niet, dan zijn de gevolgen hiervan voor eigen risico, aldus de rechtbank. Bij het hof probeert de man het nog met het argument dat hij al eerder een bezwaarschrift had ingediend, maar daar is heffingsambtenaar niets van bekend en ook de man zelf kan geen kopie van dit eerdere bezwaarschrift overleggen. Het hof kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding en sluit zich aan bij het standpunt van de rechtbank over de adequate zaakwaarneming.
Bron: Hof Amsterdam 4-06-2015 (publ. 29-07-2015)