Geen tewerkstellingsvergunning voor Roemeense schilders

< Ga terug
31-07-2015
Hebt u nog een lopende boetezaak in verband met de tewerkstelling van Roemeense, Bulgaarse of Kroatische werknemers? Dan kunt u hoop putten uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze rechtbank oordeelde dat een tewerkstellingsvergunning niet nodig was.
Een particulier had in 2013 schilderwerkzaamheden aan zijn woning laten uitvoeren door twee Roemeense arbeidskrachten die hij via een aannemer had ingeschakeld. Op dat moment was op basis van de overgangsregeling voor Roemeense werknemers nog een tewerkstellingsvergunning verplicht. Zowel de aannemer als de woningeigenaar beschikten niet over een tewerkstellingsvergunning voor de Roemeense schilders. Na een controle door de Inspectie SZW krijgt de eigenaar een boete van € 9.000 opgelegd, die hij met succes aanvecht bij de rechter.
Hij verwijst onder meer op het toetredingsverdrag met Roemenië. Daarin is weliswaar bepaald dat lidstaten in het kader van een overgangsregeling de vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor Roemeense werknemers gedurende een bepaalde periode mogen beperken, maar ook dat aan werknemers die onderdaan zijn van een van de lidstaten voorrang wordt gegeven boven werknemers die onderdaan van een derde land zijn. En zo’n derde land waarvan de inwoners vrij toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt was snel gevonden door een uitspraak van 24 december 2014 van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State bepaalde toen dat op basis van een oud handelsverdrag met Japan Japanners geen tewerkstellingsvergunning nodig hadden. En omdat de toetredingsverdragen van onder ander Roemenië en Bulgarije een begunstigingsclausule bevatten die volgens de Europese rechter zo moet worden uitgelegd dat voor werknemers uit die landen minstens dezelfde voorwaarden moeten gelden als voor werknemers uit derde landen, komt de rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant tot de conclusie dat voor de Roemeense werknemers geen tewerkstellingsvergunning mocht worden geëist. Het boetebesluit wordt vernietigd.
Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 24-07-2015