Instroom ontslagzaken in juli sterk afgenomen

< Ga terug
05-08-2015
In juli zijn er aanmerkelijk minder ontslagverzoeken gedaan bij de kantonrechter dan in de maand ervoor. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.
In juli zijn er 250 nieuwe ontslagzaken aangebracht. Dit is ongeveer een derde van de gemiddelde instroom in deze maand. De maand ervoor, in juni, was er juist sprake van een forse stijging van de instroom. Toen was er sprake van een ongeveer twee keer zo grote instroom dan gebruikelijk.
In de eerste vijf maanden van 2015 werden er bijna 3.300 ontslagzaken bij de kantonrechter aangebracht. Dit was ongeveer 20% lager dan in dezelfde periode van 2014. In juni, vlak voor de inwerkingtreding van de wijzigingen uit het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid, was er sprak van een piek waardoor de stand voor de eerste helft van het jaar uitkwam op ruim 5.000 ontslagzaken, 10% meer dan dezelfde periode vorig jaar.
De stijging van de instroom in juni zou er op kunnen wijzen dat werkgevers voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht werknemers wilden ontslaan. De fors lagere instroom van in juli ligt hiermee in lijn. Volgens de Raad voor de rechtspraak is het nog niet te zeggen of het lage niveau van juli zich zal doorzetten in de rest van 2015.
Bron: Rechtspraak.nl 3-8-2015