Nieuws

04-08-2015

Ook detailgegevens geautomatiseerd kassasysteem bewaren

In een recent arrest heeft de Hoge Raad benadrukt dat ook de detailgegevens van een geautomatiseerd kassasysteem in beginsel onder de bewaarplicht vallen. Immer, met behulp van deze gegevens kan de volledigheid van de verantwoording van de omzet worden geverifieerd en ze kunnen ook van belang zijn voor de belastingheffing.

Lees meer >
03-08-2015

Afstandsverkopen: let op het drempelbedrag

Bij afstandsverkopen van goederen, waarbij de leverancier de goederen verstuurd naar een consument in een andere lidstaat, is de plaats van levering in principe de plaats waar de goederen worden afgeleverd. Daar is de levering dan belast voor de omzetbelasting. Maar hiervoor geldt wel een drempelbedrag. Zolang men daar onder blijft, geldt de hoofdregel: plaats van levering = plaats van verzending.

Lees meer >
31-07-2015

Geen tewerkstellingsvergunning voor Roemeense schilders

Hebt u nog een lopende boetezaak in verband met de tewerkstelling van Roemeense, Bulgaarse of Kroatische werknemers? Dan kunt u hoop putten uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze rechtbank oordeelde dat een tewerkstellingsvergunning niet nodig was.

Lees meer >
30-07-2015

Lagere premielasten in 2016

UWV verwacht voor 2016 lagere premielasten voor werkgevers. Werkgevers kunnen een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien, terwijl de premies voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet vrijwel stabiel blijven.

Lees meer >
 
30-07-2015

Zorg voor een adequate zaakwaarneming

Verblijft u voor langere tijd in het buitenland, zorg dan voor een adequate zaakwaarneming. Een beroep op langdurig verblijf elders in geval van een termijnoverschrijding bij het indienen van bijvoorbeeld een bezwaar wordt doorgaans niet geaccepteerd, zo bleek onlangs weer bij een zaak voor Hof Amsterdam.

Lees meer >
29-07-2015

Geen VAR-winst voor dieven en draaien tomaten

Wil een zelfstandige als ondernemer worden aangemerkt, dan moet er ook echt sprake zijn van zelfstandige werkzaamheden die voor eigen rekening en risico worden verricht en waarbij men ondernemersrisico loopt.

Lees meer >
28-07-2015

Digitaal procederen: let op de ontvangstbevestiging

Dient u digitaal een beroep in bij de rechtbank, let dan goed op de ontvangstbevestiging. Aan alle ingediende documenten wordt een nummer gekoppeld. Ontbreekt een nummer op de ontvangstbevestiging, dan is dit document niet ingediend.

Lees meer >
23-07-2015

Te ziek om te rijden, geen bijtelling

Een bv die aan haar dga een auto ter beschikking had gesteld, en een niet meer dan beperkt privégebruik niet kon aantonen, komt toch onder de bijtelling uit. Volgens het hof was het aannemelijk dat de dga te ziek was om de auto privé te rijden.

Lees meer >
 
23-07-2015

Horeca: een eerste bedrijfs-cao

Sinds 2014 zit de horeca zonder cao. Onlangs heeft FNV Horeca bij Pluryn een eerste bedrijfs-cao voor de horeca afgesloten.

Lees meer >
22-07-2015

Urencriterium: reistijd voor dienstbetrekking telt toch mee

Bij het bepalen of een ondernemer, die ook in dienstbetrekking werkt, aan het urencriterium voldoet, telt volgens Hof Den Haag ook de reistijd voor de dienstbetrekking mee. Vorig jaar oordeelde de rechtbank tegenovergesteld. Nu volgens het hof de reistijd voor de dienstbetrekking wel moet meetellen, voldoet de ondernemer niet meer aan het urencriterium.

Lees meer >
22-07-2015

Ex-bestuurders aansprakelijk voor forfaitaire schadevergoeding aan SNCU

Twee ex-bestuurders van een inmiddels opgeheven uitzendbureau zijn volgens Rechtbank Den Haag terecht persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) opgelegde forfaitaire schadevergoeding. De gevorderde nabetaling van loon kent de rechter echter niet toe, omdat het uitzendbureau reeds lang niet meer bestaat.

Lees meer >
21-07-2015

Europese erfrechtverordening binnenkort in werking

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese erfrechtverordening in werking. Deze verordening is van toepassing op internationale nalatenschappen van personen die op of na 17 augustus 2015 komen te overlijden. De verordening geldt voor alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93