Nieuws

28-05-2015

Afroommethode: niet alleen over winstjaren

Onlangs heeft Hof Den Haag opnieuw geoordeeld dat de inspecteur de afroommethode mag toepassen, maar alleen als hij dit consequent voor alle jaren doet.

Lees meer >
28-05-2015

Reclamebelasting hoeft geen individueel profijt op te leveren

Een reclamebelasting is een algemene belasting die ten goede moet komen aan de ondernemers in die in de heffing worden betrokken. Dat individuele ondernemers daar geen profijt van hebben is niet van belang.

Lees meer >
28-05-2015

VNO-NCW: verplichtingen bij ziekteverzuim schadelijk voor werkgelegenheid

VNO-NCW is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat werkgevers in het midden- en kleinbedrijf worden ontlast bij ziekteverzuim van personeel. De ondernemingsorganisatie vindt dat werkgevers te veel verplichtingen hebben op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Die werken als een ‘afbreker’ van werkgelegenheid.

Lees meer >
27-05-2015

Ook ontvanger moet zich aan termijnen houden

Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen, dient de naheffingsaanslag te zijn opgelegd en moet de uiterste betaaltermijn van die naheffingsaanslag inmiddels zijn verstreken.

Lees meer >
 
27-05-2015

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) deels overtekend

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor de MIT-regeling voor advies- en haalbaarheidsprojecten. De inschrijving startte op 19 mei 2015 maar is wegens overgrote belangstelling op 21 mei al twee maal overtekend. Het budget is op. Er zijn landelijk maar liefst 195 projecten aangemeld. Wel kunnen nog aanvragen worden ingediend voor een kennisvoucher en R&D samenwerkingsprojecten.

Lees meer >
26-05-2015

Hypotheekrenteaftrek voor buitenlands belastingplichtige

Een buitenlands belastingplichtige komt in aanmerking voor aftrek van hypotheekrente als de woning in Nederland hem duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staat en als zijn inkomen in Nederland wordt belast.

Lees meer >
26-05-2015

Relatief veel werknemers missen nieuwe kennis of vaardigheden

Zo’n 23 % van de werknemers zegt dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen, zoals bijvoorbeeld technologische en organisatorische kennis en vaardigheden, die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Lees meer >
21-05-2015

Fout geparkeerd maar geen naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als men buiten de aangegeven parkeervakken parkeert, op een plek waar het volgens wettelijk voorschrift verboden is te parkeren, kan er geen aanslag parkeerbelasting worden opgelegd. In dat geval is er niet geparkeerd in de zin van de verordening parkeerbelasting.

Lees meer >
 
20-05-2015

Wet BGL wordt Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Staatssecretaris Wiebes heeft een nota van wijziging bij de Wet invoering BGL naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het alternatief voor de BGL, zoals eerder toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer, wordt uitgewerkt. De wet wordt omgedoopt in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Lees meer >
20-05-2015

Eerste Kamer neemt Wet pensioencommunicatie aan

Met ingang van 1 juli 2015 moeten pensioenverzekeraars en pensioenfondsen informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer.

Lees meer >
19-05-2015

Aansprakelijkstelling in strijd met het gelijkheidsbeginsel

Door slechts een deel van de inleners aansprakelijk te stellen, alleen de inleners die voor € 5.000 of meer aansprakelijk konden worden gesteld, heeft de ontvanger het gelijkheidsbeginsel geschonden. Hiervoor bestaat geen rechtvaardiging.

Lees meer >
18-05-2015

Sectorindeling op basis van normale spraakgebruik

De sectorindeling van een werkgever moet plaatsvinden naar de aard van de verrichte werkzaamheden en op basis van de functie die de onderneming in het maatschappelijk verkeer vervult. Daarbij moet voor de werkzaamheden worden uitgegaan van wat in het normale spraakgebruik in het (bedrijfs)economische verkeer gebruikelijk is.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93