Digitaal procederen: let op de ontvangstbevestiging

< Ga terug
28-07-2015
Dient u digitaal een beroep in bij de rechtbank, let dan goed op de ontvangstbevestiging. Aan alle ingediende documenten wordt een nummer gekoppeld. Ontbreekt een nummer op de ontvangstbevestiging, dan is dit document niet ingediend.
Een belastingplichtige dient zelf bij de rechtbank digitaal een beroep in tegen een besluit van de inspecteur. De belastingplichtige meent hierbij het beroepschrift en het bestreden besluit te hebben ingestuurd. Op de ontvangstbevestiging wordt echter alleen het beroepsschrift vermeld. Omdat het bestreden besluit ontbrak heeft de rechtbank, nadat een herstelmogelijkheid was geboden, het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
In een daarop volgende verzetprocedure stelt de gemachtigde het bestreden besluit door zijn cliënt wel degelijk bij het digitaal indienen van het beroepschrift digitaal is meegestuurd. Ter onderbouwing hiervan overlegt hij een ontvangstbevestiging van het digitaal ingediende document. De rechter ziet hierin echter geen aanleiding om anders te oordelen. De ontvangstbevestiging vermeld welke documenten digitaal bij de rechtbank zijn ingediend. Aan elk digitaal ingediend document wordt een documentnummer gekoppeld. De ontvangstbevestiging vermeldt echter één documentnummer dat gekoppeld is aan het beroepschrift, zijnde het beroepschrift zelf. Uit de ontvangstbevestiging blijkt dus niet dat het bestreden besluit als digitaal document is ingediend. Daarnaast is de gemachtigde bij aangetekende brief van 2 oktober 2014 al meegedeeld dat het beroepschrift niet aan de voorwaarden voldeed omdat het bestreden besluit niet was ingediend. De vermelde termijn van vier weken om dit te herstellen heeft de gemachtigde zonder reactie voorbij laten gaan. verleend om het verzuim te herstellen. Het verzet is volgens de rechter ongegrond en in de buiten-zittinguitspraak is het beroep terecht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
Rb. Den Haag 17-02-2015 (publ. 10-07-2015)