Nieuws

08-12-2015

Cao-afspraken zzp-tarieven: alleen bij schijnzelfstandigheid

In antwoord op vragen van de Kamerleden Van Weyenberg en Verhoeven (D66) en de Kamerleden Mulder en Ziengs (VVD) geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat cao-afspraken over de tarieven van zzp’ers kunnen, mits ze betrekking hebben op schijnzelfstandigen. Is er sprake van ondernemerschap, dan is er mogelijk sprake van een schending van het kartelverbod waarvoor de ACM een boete kan opleggen.

Lees meer >
02-12-2015

Uitstel voor verbod op inhoudingen op WML

Het verbod op inhoudingen op het minimumloon wordt uitgesteld tot 1 juli 2016. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief van 30 november 2015 aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
02-12-2015

Afdrachtvermindering onderwijs: niet voor in company training

Voor de afdrachtvermindering onderwijs gelden ook eisen aan de gevolgde opleiding. Een opleiding op maat gegeven binnen het bedrijf, ook al zijn er voor de opleidingstrajecten zelf crebo-nummers afgegeven, voldoet niet aan de eisen. Dit ondervond een grafische werkgever die met een onderwijsinstelling onderwijstrajecten was overeengekomen.

Lees meer >
01-12-2015

Geen naheffingsaanslag parkeerbelasting

Een vrouw heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht naar de verschuldigdheid van parkeerbelasting. Rechtbank Gelderland vernietigt de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Lees meer >
 
01-12-2015

40 procent ontslagaanvragen afgewezen

Uit een analyse van vijftig ontslagzaken sinds de wijzigingen in het ontslagrecht zou blijken dat kantonrechters in een groot aantal gevallen de ontslagaanvragen afwijzen. Slecht in 60% van de zaken ging de rechter akkoord met het ontslag. In het verleden, voor de Wet werk en zekerheid, ontslagaanvragen , zou een ontslagaanvraag door de rechter tot wel in 90% van de gevallen worden gehonoreerd.

Lees meer >
30-11-2015

Stijging gewerkte uitzenduren zet door

In het derde kwartaal van 2015 steeg het totaal aantal uitzenduren met 2,5% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De stijging is iets kleiner dan in het tweede kwartaal. Het aantal uitzenduren neemt al tweeënhalf jaar toe.

Lees meer >
26-11-2015

Fiscale verzamelwet aangenomen

Of Belastingplan 2016 door de Eerste Kamer straks wordt aangenomen is nog onzeker, maar een aantal andere fiscale wijzigingen – die waren opgenomen in de Fiscale verzamelwet 2015 – gaan in ieder geval wel door. Op 24 november deed de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk af.

Lees meer >
26-11-2015

Geen herinvoering werknemerspremie WW

In een reactie op het SER-advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren’ geeft het kabinet aan niets te zien in een herinvoering van de WW-premie voor werknemers. De SER had aangedrongen op herinvoering van een werknemerspremie WW uit het brutoloon, maar constateerde ook dat niet strookt met de Wet uniformering loonbegrip.

Lees meer >
 
26-11-2015

Private aanvulling WW: aanbevelingen voor decentrale cao-partijen

In een brief aan de decentrale cao-partijen gaat de Stichting van de Arbeid nader in op de private aanvulling WW/WGA in cao’s. De Stichting van Arbeid streeft ernaar dat medio volgend jaar een landelijke uitvoeringsorganisatie operationeel zal zijn. De premie voor de aanvulling zal voor rekening zijn voor de werknemers.

Lees meer >
25-11-2015

Loon naar werken?

Met enige regelmaat wordt in procedures het standpunt ingenomen dat een betaling – bijvoorbeeld een ontslagvergoeding – geen loon is, omdat er geen verrichte arbeid tegenover staat. Zo ook onlangs in een procedure tot aan de Hoge Raad.

Lees meer >
25-11-2015

Meer keuze bij premiepensioenovereenkomst

Deelnemers aan een premiepensioenregeling of een kapitaalovereenkomst krijgen meer mogelijkheden om te kiezen voor een variabel, risicodragend pensioen. Bij de Tweede Kamer is het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering ingediend dat dit moet regelen.

Lees meer >
23-11-2015

Onderzoek naar afschaffen blauwe envelop

De Nationale ombudsman overweegt een onderzoek naar het afschaffen van de blauwe envelop. Sinds de Belastingdienst is gestart met het digitale berichtenverkeer – en dus minder per post verstuurd – zou het aantal klachten bij de Ombudsman zijn toegenomen.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93