Nieuws

04-08-2016

Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf

De Inspectie SZW en de Belastingdienst hebben een checklist gelanceerd voor bedrijven die hun schoonmaakwerk uitbesteden. De checklist moet hen helpen om hun schoonmaakbedrijf te beoordelen. Opdrachtgevers zijn namelijk medeverantwoordelijk om een schoonmaakbedrijf in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Ook kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het schoonmaakbedrijf niet alles op orde heeft.

Lees meer >
03-08-2016

Boekjaar gewijzigd: incidenteel fiscaal voordeel

De rechtbank vindt het aannemelijk dat een bv door een boekjaarwijziging een incidenteel fiscaal voordeel wilde behalen. De bv wilde profiteren van overgangsrecht en ging vervolgens weer terug naar het oude boekjaar.

Lees meer >
03-08-2016

Boete bij overtreding Wet arbeid vreemdelingen: meer differentiatie

In een recent besluit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen aangepast. Aanleiding voor de aanpassing is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 oktober 2015.

Lees meer >
02-08-2016

Afzien van vrijwilligersvergoeding

Tot de aftrekbare giften behoort een vergoeding voor de werkzaamheden van een vrijwilliger voor een algemeen nut beogende instelling, wanneer een vrijwilliger daarvan afziet. De instelling moet daarvoor een verklaring afgeven waaruit de inzet als vrijwilliger blijkt en waarin het recht op vergoeding is opgenomen. De instelling moet bereid en in staat zijn de vergoeding uit te keren.

Lees meer >
 
01-08-2016

Dga kan zijn vennootschap niet aanspreken

Een dga die zijn eigen vennootschap wil aanspreken vanwege blootstelling aan asbest, krijgt de kantonrechter niet aan zijn zijde. Het zou niet billijk zijn als hij de vennootschap aansprakelijk kan stellen voor de schade, doordat hij zijn taken als bestuurder niet naar behoren heeft uitgevoerd.

Lees meer >
01-08-2016

Loonkosten in 2015 maar licht gestegen

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6% gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen.

Lees meer >
28-07-2016

Einde van de terbeschikkingstelling

De terbeschikkingstelling eindigt op het tijdstip waarop het aanmerkelijk belang wordt vervreemd. Hiervoor is nodig dat aandelen daadwerkelijk aan de overnemer worden geleverd.

Lees meer >
27-07-2016

Vraag om een verklaring van erfrecht

Indien een partner of ouder overlijdt, kan alleen tegen de aanslagen IB van de overledene in bezwaar en beroep worden gegaan als vaststaat dat men erfgenaam is of als inkomens- of vermogensbestanddelen van de langstlevende partner onderdeel zijn van de aanslag. Ontbreekt bewijs, zoals een verklaring van erfrecht, dan is bezwaar niet mogelijk.

Lees meer >
 
26-07-2016

Meer geld voor hernieuwbare energie

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt voorspoedig. Omdat er in de eerste helft van dit jaar ruim twee keer zoveel subsidie is aangevraagd dan beschikbaar was, stelt het kabinet voor het tweede half jaar 1 miljard euro extra subsidie beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten.

Lees meer >
25-07-2016

Boekjaar gewijzigd: incidenteel fiscaal voordeel

De rechtbank vindt het aannemelijk dat een bv door een boekjaarwijziging een incidenteel fiscaal voordeel wilde behalen. De bv wilde profiteren van overgangsrecht en ging vervolgens weer terug naar het oude boekjaar.

Lees meer >
25-07-2016

Titel mediators wettelijk beschermd

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel hierover naar verschillende instanties gestuurd. Volgens het wetsvoorstel komt er een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven, mogen de wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’ dragen.

Lees meer >
21-07-2016

Onzakelijke lening niet af te waarderen

Om een lening die valt onder de terbeschikkingstellingsregeling te kunnen afwaarderen moet sprake zijn van een zakelijke lening. Of een lening zakelijk is moet worden getoetst op het moment dat de lening wordt aangegaan.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93