Nieuws

06-04-2016

Schatting gebruikelijk loon was willekeurig

Een dga wordt geconfronteerd met een omkering van de bewijslast omdat de Belastingdienst stelt dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Die omkering van de bewijslast ontslaat volgens Rechtbank Gelderland de inspecteur echter niet van zijn verplichting om door hem aangebrachte correcties niet naar willekeur vast te stellen.

Lees meer >
05-04-2016

Best verdienende zzp’ers in medische sector

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest. Ze laten de zzp’ers die elders werkzaam zijn ver achter zich. Dit blijkt uit het een onderzoek van CBS naar het doorsnee ondernemersinkomen.

Lees meer >
05-04-2016

Variabele beloning: veel werkgevers doen het maar omvang beperkt

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven kent een vorm van variabele beloning, het is echter een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers. Bij de laagstbetaalden beslaat het variabele beloningsdeel gemiddeld 2%, bij de hoogst betaalden maakt dit beloningsdeel gemiddeld 30% uit van de totale beloning.

Lees meer >
31-03-2016

Aantrekkende woningmarkt verhoogt opbrengst overdrachtsbelasting

Vorig jaar haalde de overheid bijna € 1,8 miljard binnen met de overdrachtsbelasting. Dat was de hoogste opbrengst sinds 2011. De hogere opbrengst hangt samen met de aantrekkende huizenmarkt. Ongeveer de helft van de overdrachtsbelasting komt voort uit woningverkopen.

Lees meer >
 
31-03-2016

Wet Autobrief II: Wiebes bereid tot concessies

Om de nodige steun te vergaren voor het Wetsvoorstel uitwerking Autobrief II is staatssecretaris Wiebes bereid de nodige concessies te doen. In de Tweede Kamer weet hij zich verzekerd van de steun van de coalitiepartijen, maar dat is onvoldoende om het voorstel ook door de Eerste Kamer te loodsen.

Lees meer >
31-03-2016

Aangifte IB: iets meer tijd

Tijdens de bespreking met de Kamercommissie van Financiën heeft staatssecretaris Wiebes de toezegging gedaan dat wie zijn IB-aangifte voor 4 april middernacht heeft ingediend nog voor 1 juli bericht krijgt over een eventuele belastingteruggave.

Lees meer >
30-03-2016

NBBU-voorbeeldovereenkomst bemiddelen van zzp'ers

De NBBU heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst voorgelegd gericht op het 'bemiddelen’ van zzp'ers. De modelovereenkomst is inmiddels door de Belastingdienst goedgekeurd en beschikbaar via de website van de NBBU.

Lees meer >
30-03-2016

Aanpassing scholingsregeling WW

De scholingsregeling WW wordt per 1 april 2016 zodanig aangepast dat een werkloze werknemer die parttime in dienst treedt bij een nieuwe werkgever maar hiervoor scholing moet volgen dit met behoud van uitkering kan doen.

Lees meer >
 
30-03-2016

Vrijstelling voor crowdfunding

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) geldt er een verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek. Eind vorig jaar gaf minister Dijsselbloem van Financiën aan dat dit voor crowdfunding een knelpunt vormt. Hij kondigde daarom een vrijstelling aan, die inmiddels in de Staatscourant is gepubliceerd.

Lees meer >
30-03-2016

Cyprus-route afgesneden

Rechtbank Amsterdam wijst een door transportondernemers opgezette constructie waarbij de chauffeurs een overeenkomst aangaan met een Cypriotische vennootschap af. Volgens de rechtbank vertoonde de constructie te weinig realiteitswaarde om het beoogde effect, verzekeringsplicht op Cyprus in plaats van Nederland, te bereiken.

Lees meer >
25-03-2016

Eerst vergelijken, dan pas afromen

In januari van dit jaar oordeelde het Amsterdamse gerechtshof dat de inspecteur bij het vaststellen van het gebruikelijk loon van de dga eerst de vergelijkingsmethode moest toepassen en pas als die methode geen soelaas bood mocht de afroommethode mocht toepassen. De staatssecretaris is het niet eens met die uitspraak, maar hij gaat toch niet in cassatie.

Lees meer >
25-03-2016

Beperking opbouw bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte

Voor 1 januari 2012 was de opbouw van vakantiedagen in geval van arbeidsongeschiktheid beperkt tot de laatste zes maanden. Nadien is die beperking komen te vervallen. De kantonrechter te Utrecht oordeelde onlangs dat ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen een dergelijke beperking wel in de arbeidsvoorwaarden kan worden overeengekomen.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93