Nieuws

27-06-2016

Opmerkelijke koopkrachtstijging via cao's

Volgens werkgeversorganisatie AWVN is er sprake van een opmerkelijke koopkrachtstijging: ondanks een gematigde loonstijging gaan werknemers er dit jaar fors in koopkracht op vooruit. Een gemiddelde cao-loonstijging in combinatie met een inflatie, die veel lager uitpakt dan eerder werd verwacht, zorgt ervoor dat werknemers er meer dan 3% op vooruit gaan.

Lees meer >
27-06-2016

Uitkomst economische handeling niet van belang

In de zaak van de gemeente Woerden heeft het Europees Hof van Justitie nogmaals bevestigd dat voor het recht op aftrek niet van belang is het resultaat van de economische handeling maar of de handeling op zich belast is. De gemeente had panden ver onder de waarde verkocht aan een stichting die vervolgens gedeelten deels om niet aan derden ter beschikking had gesteld.

Lees meer >
24-06-2016

Kwijtschelding griffierecht voor rechtspersoon

Hof Den Bosch oordeelt dat onder omstandigheden ook rechtspersonen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van griffierecht. De bv slaagt in haar beroep op betalingsonmacht.

Lees meer >
24-06-2016

Weer vergunning voor Japanse werknemers nodig

Werkgevers die na 1 oktober 2016 een werknemer uit Japan willen te werk stellen, zullen hiervoor weer een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Op grond van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State was voor hen geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Door een gezamenlijke interpretatieve verklaring van de Nederlandse en Zwitserse regering bij een verdrag uit 1875 tussen beide landen komt hieraan een einde.

Lees meer >
 
23-06-2016

FNV Handel stapt uit overleg Fashion, Sport & Lifestyle

FNV Handel is uit het overleg over een nieuwe cao Fashion, Sport & Lifestyle gestapt. Voor de vakbond zijn de door de werkgevers gewenste verruiming van de dagspiegel en verder afschaffen van toeslagen zonder compensatie een brug te ver. INretail (werkgevers) wil de avondtoeslag voor doordeweekse dagen en de toeslag voor zaterdag tot 22:00 uur afschaffen.

Lees meer >
22-06-2016

Eerste Kamer akkoord met wijziging Aanbestedingswet

De wijziging van de Aanbestedingswet kan per 1 juli in werking treden, zoals beoogd door minister Kamp van Economische Zaken. De Eerste Kamer stemde dinsdag in grote meerderheid voor het wetsvoorstel.

Lees meer >
22-06-2016

Wet terugvorderen staatssteun in de steigers

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om onterecht verleende staatssteun in alle gevallen snel te kunnen terugvorderen. Nu ontbreekt het soms nog aan die mogelijkheid. De Wet terugvordering staatssteun is onlangs gepubliceerd op internetconsultatie.nl en staat tot 27 juli open voor inspraak.

Lees meer >
20-06-2016

Inspecteur mocht contact opnemen met huisarts

De inspecteur mocht contact opnemen met de huisarts van een belastingplichtige in verband met de in diens aangifte in aftrek gebrachte specifieke zorgkosten. De inspecteur heeft hiermee niet onzorgvuldig gehandeld of enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden.

Lees meer >
 
20-06-2016

Scholingsdeelname op werk: grotere kloof laag- en hoogopgeleiden

De afgelopen tien jaar bleef de scholingsdeelname op het werk van hoger opgeleiden stabiel op circa 64%, maar werkgevers blijken minder te investeren in de ontwikkeling van lager opgeleid personeel, vanwege een verondersteld gebrek aan motivatie en aan potentiële opbrengst.

Lees meer >
17-06-2016

Meldingsplicht gedetacheerde werknemer later in werking

Per 18 juni treedt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking. Per die datum moet namelijk de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De in de wet opgenomen meldingsplicht treedt echter later in werking

Lees meer >
17-06-2016

Aanpassing Calamiteitenregeling op twee onderdelen

Minister Asscher van Sociale Zaken komt met een aanpassing van de Calamiteitenregeling. Na overleg en input vanuit diverse branches en sectoren en consultatie van de Stichting van de Arbeid wil de minister de voorgestelde regeling op twee punten aanpassen.

Lees meer >
16-06-2016

Niet alleen informatie, maar ook praten over beloning bestuurders

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat grotere ondernemingen verplicht om minimaal een keer per jaar met de ondernemingsraad te overleggen over de beloningen binnen de onderneming. Doel van de wetswijziging is bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders uit te breiden

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93