Nieuws

17-07-2015

Verzekeraar moet klant met beleggingsproduct actief benaderen

Verzekeraars krijgen de verplichting hun klanten actief te benaderen over hun beleggingsverzekeringen die zij in het verleden hebben afgesloten. Financiën heeft op 17 juli in het Staatsblad een besluit gepubliceerd dat verzekeraars verplicht om die klanten te ‘activeren’.

Lees meer >
16-07-2015

Uitvoering Aanbestedingswet schiet tekort

Volgens de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland schiet de uitvoering van de Aanbestedingswet nog duidelijk te kort. Zij stellen dit naar aanleiding van de evaluatie van de wet.

Lees meer >
15-07-2015

Leeftijdsafhankelijke verlofvormen op de terugweg

Ontziemaatregelen voor oudere werknemers, waarbij zij op grond van hun leeftijd extra verlof krijgen, zijn op de terugweg. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op basis van onderzoek onder haar leden. Bij 15% van de werkgevers zijn ‘ontziemaatregelen’ al verleden tijd, bij een derde staan ze nu op de cao-agenda om aan te pakken en 15% geeft aan dit onderwerp op de agenda te zullen plaatsen.

Lees meer >
15-07-2015

Bijtellingscategorieën van vijf naar twee

Uit de onlangs gepubliceerde plannen blijkt dat het aantal bijtellingscategorieën voor privégebruik auto van vijf naar twee wordt teruggebracht. Per 2017 komt er een laag tarief van 4 % voor volledig elektrische auto's, die geldt over de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde. Alle overige auto's gaan onder het 22% tarief vallen. Deze tarieven gaan gelden voor nieuwe contracten. Eigenaren van nieuwe hybride auto's gaan dus meer belasting betalen.

Lees meer >
 
13-07-2015

Relatief veel belasting op arbeid

Nederland heft in vergelijking met andere Europese landen relatief veel belasting op arbeid. Binnen de EU staan de Nederlandse belasting- en premieontvangsten uit arbeid op de tweede plaats. De belasting op kapitaal heeft juist een relatief laag aandeel in de belastingontvangsten. Bij elkaar betalen belastingplichtigen in Nederland relatief echter niet meer of minder aan de fiscus dan de gemiddelde Europeaan, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

Lees meer >
10-07-2015

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel

Een beroep op het vertrouwensbeginsel bij een telefonische toezegging is lastig, zeker als alleen de eigen notities als bewijs aanwezig zijn. Een dga slaagt hier toch in. Uit zijn administratie blijkt dat hij consciëntieus notities maakte van al zijn gesprekken met de fiscus én conform de toezegging handelde.

Lees meer >
10-07-2015

Eén fiscale regeling voor innovatie

Het kabinet wil de S&O afdrachtvermindering en de Research & Development Aftrek (RDA) samenvoegen tot één fiscale regeling. De nieuwe geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering in de loonheffing met als grondslag alle R&D-kosten.

Lees meer >
08-07-2015

Opgenomen verlofuren zijn geen specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten kan men onder bepaalde voorwaarden in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Wat specifieke zorgkosten zijn staat vermeld in de wet. Opgenomen verlofuren om een partner te verzorgen vallen daar niet onder.

Lees meer >
 
08-07-2015

Banenafspraak arbeidsbeperkten: marktsector loopt voor op schema

Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat al meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan zijn geholpen dan was geraamd. Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moeten er eind 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Uit de eerste cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar al 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector en 1.508 bij de sector overheid.

Lees meer >
07-07-2015

Overeenkomsten voorleggen aan fiscus nu al mogelijk

Op 2 juli stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dit wetsvoorstel voorziet in de vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie). De Eerste Kamer moet nog zijn oordeel geven voordat dit wetsvoorstel wet wordt, maar ondernemers kunnen nu al om overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst.

Lees meer >
06-07-2015

Mogelijk aftrek voor buitenlands monument

Beschikt u over monumentenpand in het buitenland. Dan kunt mogelijk ook voor dit pand in aanmerking komen voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Maar dan moet het wel gelegen zijn in een ander EU-land en kunnen worden aangemerkt als Nederlands cultureel erfgoed. De staatssecretaris van Financiën heeft dit onlangs besloten.

Lees meer >
02-07-2015

Twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer

Wat wordt het dga-pensioen in de toekomst? Al enige jaren praat men over een aanpassing van het pensioen in eigen beheer. Op 1 juli heeft de staatssecretaris nu de uitwerking van twee alternatieven naar de Kamer gestuurd.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93