Nieuws

16-09-2015

Belastingplan 2016: lagere lasten op arbeid

Het pakket Belastingplan bevat dit jaar vijf wetsvoorstellen: Belastingplan 2016, Overige fiscale maatregelen 2016, Wet tegemoetkomingen loondomein, Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-fonds, Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. De meest in het oog springende maatregelen.

Lees meer >
14-09-2015

Hoge Raad bevestigt: iPad is een computer

Of een iPad een computer is of een communicatiemiddel, is al geruime tijd een kwestie waar rechters zich over buigen. De zaak had betrekking op de pre-werkkostenregelingtijd, maar door de verschillende standpunten die rechters innamen, en de bekendheid van de belanghebbende (RTL) nog altijd interessant.

Lees meer >
11-09-2015

Vrijstelling voor wijkgerichte diensten wijkverpleging

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 komt er een vrijstelling voor omzetbelasting voor wijkgerichte diensten van aanbieders van wijkverpleging.

Lees meer >
10-09-2015

Giftenaftrek: doorschuiven restant kan niet

Een giftenaftrek is geen persoonsgebonden aftrek. Het is daarom niet mogelijk om, in tegenstelling tot de persoonsgebonden aftrek, bij een overschrijding van de maximumaftrek het restant door te schuiven naar een volgend jaar.

Lees meer >
 
10-09-2015

Eén cao voor het uitgeverijbedrijf

Op 8 september 2015 is een formeel akkoord bereikt voor de cao Uitgeverijbedrijf. Alle partijen (Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf, FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en NVJ) hebben met het onderhandelingsresultaat van 6 juli 2015 ingestemd.

Lees meer >
09-09-2015

Kamermeerderheid voor verhoging minimumjeugdloon

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 8 september ingestemd met een motie van het Kamerlid Van Weyenberg (D66) voor verhoging van het minimumjeugdloon. De motie kreeg de steun van de fracties van D66, PvdA, SP, ChristenUnie en GroenLinks.

Lees meer >
09-09-2015

Verhoging kinderopvangtoeslag in 2016

Volgend jaar komt er structureel € 290 miljoen extra beschikbaar voor verhoging van de kinderopvangtoeslag. De verhoging van de kinderopvangtoeslag is een van de maatregelen uit het pakket van € 5 miljard in het kader van de herziening van het belastingstelsel.

Lees meer >
07-09-2015

Intermediairs: stel vervallen van VAR uit

NBBU en Bovib (Branche-organisatie van intermediairs en brokers) voorzien dat ruim 100.000 zzp’ers hun opdracht zullen mislopen, als het Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, waarin de VAR wordt afgeschaft, wordt aangenomen. Dat blijkt uit een peiling van beide organisaties onder hun leden. De reden voor die verlies aan opdrachten is volgens NBBU en Novib het vervallen van de VAR.

Lees meer >
 
03-09-2015

Private verzekeraars maken verwachting nog niet waar

Bedrijven die eigenrisicodrager zijn, blijken niet beter op dat vlak van preventie en re-integratie te presteren, dan bedrijven die verzekerd zijn in het publieke bestel. Dit blijkt uit een onderzoek van het CPB. Tien jaar geleden bij de introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) was de verwachting juist dat private verzekeraars zouden zorgen voor een sterke prikkel om de schadelast te beperken. Ook de verwachte integratie van de markten voor verzekering van de loondoorbetaling bij ziekte en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is tot nu toe niet tot stand gekomen.

Lees meer >
03-09-2015

Uitzendkrachten in dienst van subcontractors: geen naheffing

Een scherpe daling in de verhouding loonsom/omzet zijn voor de inspecteur aanleiding om een in Polen gevestigd uitzendbureau een naheffingsaanslag op te leggen. Het uitzendbureau weet echter aannemelijk te maken dat de uitzendkrachten op de loonlijst stonden bij subcontractors.

Lees meer >
03-09-2015

Geen afdracht, dus ook geen verrekening dividendbelasting

Om dividendbelasting als voorheffing met de inkomstenbelasting te kunnen verrekenen, moet deze belasting door de inhoudingsplichtige wel zijn afgedragen.

Lees meer >
02-09-2015

Cao-afspraken over (zelfstandige) remplaçanten orkesten toegestaan

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat FNV Kiem afspraken mocht maken over de tarieven van (zelfstandige) remplaçanten. In de cao Nederlandse Orkesten (2006-2007) was een minimumtarief voor orkestremplaçanten afgesproken die ook gold voor zelfstandige remplaçanten. Volgens het hof was van belang was dat de betreffende zelfstandigen in dezelfde positie verkeren als werknemers

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93