Industrie geeft meeste uit aan R&D

< Ga terug
04-11-2015
De Nederlandse industrie besteedt het meeste aan R&D. In 2014 gaven bedrijven en instellingen, waaronder universiteiten, hbo en publieke onderzoeksinstellingen, ruim € 13 miljard uit aan onderzoek en ontwikkeling, 3% meer dan een jaar eerder. Van dit bedrag nam de industrie bijna € 4,4 miljard voor zijn rekening.
In 2014 gaven zowel bedrijven, waaronder de industrie, als hogere onderwijsinstellingen meer geld uit aan R&D dan het jaar daarvoor. De bijdrage van publieke onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld TNO en RIVM) nam iets af. Ook het aantal bedrijven dat innoveert (waaronder ook bedrijven die zelf niet investeren in R&D) nam ook toe. De uitgaven aan R&D als percentage van het bruto binnenlands product was door de laatste jaren heen vrijwel even hoog: circa 2%.
Van de ruim € 13 miljard aan R&D-bestedingen neemt het bedrijfsleven het merendeel voor zijn rekening, bijna € 7,4 miljard. Binnen het bedrijfsleven worden de meeste uitgaven aan R&D gedaan door de industriële sector (ruim 59%). Wel betreft dit vooral grotere bedrijven. 60% van de industriële R&D-bestedingen wordt gedaan door bedrijven met meer dan 250 werknemers. Al met al wordt de industriële R&D door een kwart van de industriële bedrijven voor hun rekening genomen. 35% van de R&D-bestedingen van het bedrijfsleven wordt gedaan door de dienstensector. Daar houdt twee derde van de bedrijven zich bezig met R&D.
Bijna de helft van de bedrijven (47%) hield zich In de periode 2012-2014 bezig met een vorm van innovatie, waaronder ook niet-technologische innovatie. Het aantal innoverende bedrijven was hoger dan in de periode 2010-2012 (38%). De groei zat vooral in technologische innovaties ten behoeve van het productieproces. Productinnovaties namen nauwelijks toe.
R&D-uitgaven zijn vooral gericht op technologische innovaties. In de periode 2012-2014 rondden 17.000 één of meerdere technologische innovaties af. Dat is een toename van 7% ten opzichte van de drie jaar daarvoor. Ook het aantal bedrijven met technologische innovaties in het verschiet nam toe. Daarentegen werden er ook door meer bedrijven technologische innovaties afgebroken.
Bron: CBS 4-11-2015