Nieuws

21-11-2016

Wet DBA: langere implementatietermijn

De implementatietermijn voor de invoering van de Wet DBA wordt verlengd tot 1 januari 2018. De belangrijkste consequentie hiervan is dat het handhavend optreden door de Belastingdienst ook tot die datum wordt uitgesteld. Staatssecretaris Wiebes schrijft dit in een Kamerbrief naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie Boot en de geluiden die hij heeft opgevangen bij gesprekken met het veld en via het Meldpunt DBA.

Lees meer >
18-11-2016

Leeftijdbeperking in fiscale regeling scholingsaftrek kan

In antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven dat een fiscale regeling waarbij op grond van leeftijd een verschil wordt gemaakt bij de aftrek van scholingsuitgaven niet in strijd hoeft te zijn met de Europese Richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (2000/78/EG). De zaak betrof een belastingplichtige die bezwaar had gemaakt tegen de regeling voor scholingsaftrek in de Wet IB 2001, waarbij hij als dertigplusser minder aftrek genoot dan jongere belastingplichtigen.

Lees meer >
17-11-2016

Langer de tijd voor laatste stappen PEB

Staatssecretaris Wiebes geeft in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet Uitfasering PEB dga’s tot en met 31 maart 2017 de tijd om de laatste stappen te zetten die nodig zijn om het pensioen in eigen beheer aan te passen. Ook wijst de staatssecretaris er op dat in een vergadering van aandeelhouders het pensioen in eigen beheer premievrij moet worden gemaakt en de pensioenbrief moet worden aangepast.

Lees meer >
15-11-2016

Monumentenaftrek blijft bestaan in 2017

De in het Belastingplan 2017 aangekondigde afschaffing van de monumentenaftrek gaat niet door. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een brief aan de Tweede Kamer verzocht de behandeling van de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing aan te houden.

Lees meer >
 
15-11-2016

Nieuwe cao op komst

Op 9 november jl. zijn de onderhandelingen over de totstandkoming van de eerste cao Kraamzorg gestart. Aan de onderhandelingen wordt deelgenomen door werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en de bonden FNV Zorg & Welzijn, CNV, NU’91 en FBZ.

Lees meer >
14-11-2016

Transitievergoeding vaker uitgangspunt bij reorganisaties

De transitievergoeding is steeds vaker het uitgangspunt bij bedrijfsreorganisaties. Bijna de helft van de in 2016 afgesloten sociale plannen gaat reeds uit van de nieuwe wettelijke ontslagvergoeding. Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat de oude berekeningssystematiek voor de ontslagvergoeding, de kantonrechtersformule, de komende twee jaar helemaal zal verdwijnen.

Lees meer >
14-11-2016

Vanaf 1 januari 2017 verbod op inhoudingen op minimumloon

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit verbod is opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), maar de inwerkingtreding was uitgesteld tot 1 januari 2017. Vorige week is in het Staatsblad het besluit gepubliceerd waarin wordt aangegeven welke inhoudingen nog wel mogelijk zijn en onder welke voorwaarden.

Lees meer >
10-11-2016

Dien tijdig aanvraag WBSO in

Werkgevers die in januari meteen gebruik willen maken van de WBSO dienen uiterlijk 30 november hun aanvraag in te dienen. Dit kan via de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer >
 
09-11-2016

Herstel arbeidsmarkt in de zorg

Na een periode van minder werkgelegenheid zal het aantal banen in de zorg tot aan 2020 groeien ten opzichte van 2015. Ook verandert het soort werk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) schrijven dit aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
09-11-2016

Telefonische intrekken bezwaar van de baan

Naar aanleiding van vragen die het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft gesteld over het telefonisch intrekken van bezwaren, heeft de staatssecretaris opdracht gegeven de werkinstructie van de Belastingdienst hierover aan te passen. Op grond van de wet en jurisprudentie moet een bezwaarschrift schriftelijk worden ingetrokken of mondeling tijdens een hoorzitting.

Lees meer >
08-11-2016

G-rekening: op naar versie 2.0

Met de 18e halfjaarsrapportage is vorige week ook het Eindrapport van de werkgroep Verkenning afschaffing g-rekening en eventuele alternatieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste conclusie: doorgaan met de g-rekening, werken aan modernisering, alternatieven die op draagvlak kunnen rekenen zijn er niet.

Lees meer >
08-11-2016

Wachtdagen niet terug in cao Schoonmaak

Op 7 november zijn de onderhandelingen voor de cao Schoonmaak begonnen. CNV Vakmensen meldt dat op die eerste onderhandelingsdag duidelijk is geworden dat de wachtdagen niet terugkeren in de cao Schoonmaak.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93