Nieuws

03-09-2015

Geen afdracht, dus ook geen verrekening dividendbelasting

Om dividendbelasting als voorheffing met de inkomstenbelasting te kunnen verrekenen, moet deze belasting door de inhoudingsplichtige wel zijn afgedragen.

Lees meer >
02-09-2015

Cao-afspraken over (zelfstandige) remplaçanten orkesten toegestaan

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat FNV Kiem afspraken mocht maken over de tarieven van (zelfstandige) remplaçanten. In de cao Nederlandse Orkesten (2006-2007) was een minimumtarief voor orkestremplaçanten afgesproken die ook gold voor zelfstandige remplaçanten. Volgens het hof was van belang was dat de betreffende zelfstandigen in dezelfde positie verkeren als werknemers

Lees meer >
01-09-2015

Gebruikelijk loon ook voor meewerkende partner

Een in een vennootschap meewerkende partner valt onder de gebruikelijkloonregeling als hij of zij ook aandelen bezit. Als de werkzaamheden die voor vennootschap worden verricht normaal gesproken worden beloond, dient ten minste een gebruikelijk loon in aanmerking te worden genomen.

Lees meer >
01-09-2015

Geen correctieverplichting, wel boete

Hoofdregel is dat als een inhoudingsplichtige onjuiste aangifte heeft gedaan de inspecteur een correctieverplichting kan opleggen. Maar uitzonderingen zijn mogelijk. Een huisarts die zich beriep op die hoofdregel om onder een hogere boete uit te komen, had geen succes.

Lees meer >
 
31-08-2015

Herstel arbeidsmarkt: grote stijging uitzenduren

In het tweede kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,2% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het CBS noteerde de sterkste toename in bijna vijf jaar.

Lees meer >
28-08-2015

Medezeggenschapsregels ook bij insolventie van toepassing

In de praktijk wordt – ten onrechte - vaak verondersteld dat de medezeggenschapsregels bij insolventie van de werkgever niet van toepassing zijn. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Werknemers en Insolventie: een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever’, dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 26 augustus aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Lees meer >
28-08-2015

Cao Inretail geldt voor alle werknemers onder werkingssfeer cao

In antwoord op Kamervragen van de Kamerleden Dijkgraaf (SGP) en Ulenbelt (SP) heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de onlangs tussen Inretail en Alternatief voor vakbond afgesloten cao Fashion en sport voor alle werknemers bij de betreffende werkgevers zal gelden.

Lees meer >
26-08-2015

Gelijke kans op baanverlies voor mannen en vrouwen

Vijf jaar na het begin van de crisis hebben mannen en vrouwen een vrijwel even grote kans om hun baan te verliezen en om in de WW of bijstand terecht te komen. Vijf jaar terug waren het nog vaker mannen die aan de kant kwamen te staan.

Lees meer >
 
26-08-2015

Gehuwde mantelzorgster krijgt mantelzorgvrijstelling

Een gehuwde mantelzorgster vindt dat er sprake is van discriminatie nu ongehuwde kinderen als mantelzorgers wel in aanmerking komen voor de mantelzorgvrijstelling in de erfbelasting en gehuwde kinderen niet. Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met haar eens en verleent de vrijstelling.

Lees meer >
25-08-2015

Vordering FNV tot naleving cao Wegvervoer afgewezen

De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel heeft een vordering van vakbond FNV tot naleving van de cao Wegvervoer door het transportbedrijf VOS afgewezen. De vakbond eiste dat de buitenlandse chauffeurs die voor een buitenlands zusterbedrijf rijden volgens de Nederlandse cao zouden worden betaald. Volgens de rechtbank behoeven de vorderingen van FNV meer nuance en feitelijke invulling. Zij lenen zich daarom niet voor toewijzing in kort geding.

Lees meer >
24-08-2015

Bedrijven investeren in e-learning

Uit onderzoek van Nidap onder 330 HR-verantwoordelijken blijkt dat 24% van het opleidingsbudget van grote en middelgrote organisaties in Nederland voor e-learning wordt gereserveerd. In 2012 was dit nog 9%. Bedrijven investeren overigens nog steeds het meeste in open inschrijving opleidingen, maar de grootste groei wordt verwacht voor e-learning, interne trainingen en incompany trajecten.

Lees meer >
19-08-2015

Let op termijn subsidie praktijkleren

Wilt u gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren? Dien dan voor 15 september 2015 17.00 uur uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93