Geen naheffingsaanslag parkeerbelasting

< Ga terug
01-12-2015
Een vrouw heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht naar de verschuldigdheid van parkeerbelasting. Rechtbank Gelderland vernietigt de naheffingsaanslag parkeerbelasting.
Een vrouw parkeert op een zondag haar auto op een parkeerplaats in Nijmegen. Op het bord vlakbij de parkeerplaats staat vermeld: “Zone P herhaling betaald parkeren; ma t/m za 9-21 h; koopzondag 12-18 h”. Op de website van de gemeente Nijmegen staat aangegeven welke zondagen als koopzondagen gelden. De dag waarop de vrouw geparkeerd staat op de parkeerplaats staat op de website niet vermeld als een koopzondag. De parkeercontroleur stelt vast dat de vrouw geen parkeerbelasting heeft betaald en legt een naheffingsaanslag parkeerbelasting op.
In geschil is of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd en of het voor de vrouw voldoende kenbaar was dat er op de desbetreffende zondag parkeerbelasting verschuldigd was.
Volgens de heffingsambtenaar van de gemeente Nijmegen is het voor de vraag of parkeerbelasting verschuldigd is niet van belang of een zondag een koopzondag is in de zin dat de winkeliers hebben besloten om open te zijn. Het gaat er volgens hem om of de winkels open mogen zijn. Dit is zo neergelegd in de gemeentelijke parkeerverordening. Deze informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Nijmegen onder de categorie Parkeren. De heffingsambtenaar is verder van mening dat de vrouw onvoldoende heeft voldaan aan de op haar rustende informatieplicht. Zij had namelijk op de parkeermeter moeten kijken. Daarop staat dat op die zondag parkeerbelasting verschuldigd was.
De vrouw stelt dat het voor haar niet kenbaar was dat parkeerbelasting moest worden betaald en dat zij heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht. Zij voert aan dat zij niet kon weten dat er óók parkeerbelasting verschuldigd is als de winkels open mogen zijn volgens de gemeentelijke verordening maar dat niet feitelijk zijn. Door de tekst op het bord bij de parkeerplaats werd haar conclusie dat zij niet hoefde te betalen, bevestigd, omdat op het bord stond dat men op koopzondagen moet betalen en zij op basis van informatie op de website van de gemeente Nijmegen wist dat het geen koopzondag was.
Volgens de rechtbank heeft de vrouw voldaan aan haar onderzoeksplicht, hoewel zij niet op de parkeermeter heeft gekeken en de informatie daarop in beginsel doorslaggevend is. De rechtbank acht het aannemelijk dat zij van tevoren op de website van de gemeente heeft opgezocht of het op die zondag koopzondag was. Ook is van belang dat van een burger niet mag worden verwacht dat hij of zij het woord koopzondag begrijpt als een zondag waarop de winkels open mogen zijn. Verder is de rechter van oordeel dat de tekst op het bord bij de parkeerplaats met het woord ‘koopzondag’ misleidend is in het licht van wat volgens het spraakgebruik wordt bedoeld met koopzondag. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag parkeerbelasting.
Bron: Rb. Gelderland 26-11-2015