Nieuws

15-08-2016

Geen loon, geen arbeidsovereenkomst

Een vrouw die - na afloop van een zorgovereenkomst/arbeidsovereenkomst - haar dochter blijft verzorgen deed dat volgens de Centrale Raad van Beroep niet meer in dienstbetrekking. Een belangrijk element - loonbetaling - ontbrak namelijk.

Lees meer >
12-08-2016

Boete voor zwartspaarder gematigd

De boete voor een zwaarspaarder, die in de beroepsfase alsnog openheid van zaken geeft, werd door de rechter gematigd.

Lees meer >
11-08-2016

Meldpunt misstanden bouwplaatsen

FNV Bouw gaat een meldpunt openen waar bouwvakkers anoniem gevaarlijke situaties op de bouwplaats kunnen melden. De bond is momenteel bezig met het inrichten van het meldpunt dat naar verwachting in september van start gaat.

Lees meer >
10-08-2016

Huishoudens brengen merendeel milieubelastingen op

Vorig jaar werd er € 24,6 miljard aan milieubelastingen en milieuheffingen door de overheid geïncasseerd. Het grootste deel hiervan (twee derde) werd opgebracht door huishoudens.

Lees meer >
 
09-08-2016

Klein deel zzp’ers met korte werkweek wil meer werken

Ruim honderdduizend zzp’ers heeft een werkweek van niet meer dan 12 uur. Toch wil slechts een klein deel hen, 30%, meer uren werken. Zzp’ers met een kleine werkweek zijn gemiddeld ouder dan zzp’ers met een werkweek van meer uren. Ook beschikt een groot deel van hen over aanvullende inkomsten, zoals een (vroeg)pensioen.

Lees meer >
09-08-2016

Voormalig schoolgebouw nog geen woning

Met ingang van 15 juni 2011 geldt voor de verkrijging van woningen een verlaagd tarief van 2% Overdrachtsbelasting. In een recente uitspraak heeft Rechtbank Noord-Nederland aangegeven dat voor toepassing van dit verlaagde tarief er op moment van levering het onroerend goed al bestemd moet zijn voor bewoning.

Lees meer >
08-08-2016

Juli 2016: minder faillissementen uitgesproken

In juli zijn er 16 faillissementen minder uitgesproken dan in de maand daarvoor. In juni was er nog sprake van een stijging. De meeste faillissementen in juli zijn net als in juni uitgesproken in de handel.

Lees meer >
08-08-2016

Grote premieverschillen bij WGA-ERD verzekeringen

Er zijn enorme verschillen in de premies die verzekeringsmaatschappijen aan werkgevers vragen in hun offertes voor het verzekeren van het eigen risico bij arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Door een marktonderzoek te doen, kunnen werkgevers daardoor vele euro’s besparen – al snel oplopend tot meer dan een ton.

Lees meer >
 
04-08-2016

Afdrachtvermindering onderwijs terecht toegepast

In lijn met recente jurisprudentie van de Hoge Raad oordeelt Rechtbank Gelderland dat een installeerbedrijf de afdrachtvermindering onderwijs terecht had toegepast. Volgens het arrest van de Hoge Raad was de afdrachtvermindering ook van toepassing voor deelopleidingen en ook aan overige voorwaarden had het bedrijf voldaan.

Lees meer >
04-08-2016

Wie is uw opvolger?

Ruim een half jaar na een aandelenoverdracht failleert een bv. Er zijn aanzienlijke schulden. De curator spreekt zowel de oude als de nieuwe bestuurder aan. De rechtbank veroordeelde enkel de nieuwe bestuurder, maar bij Hof Den Bosch ontspringt ook de voormalig bestuurder niet de dans: hem wordt aangerekend dat hij geen onderzoek heeft gedaan naar zijn opvolger.

Lees meer >
04-08-2016

3 opties na afwijzing ontslagaanvraag UWV

Krijgt uw onderneming, zoals inmiddels velen, een afwijzing van het UWV op een ontslagaanvraag heeft u nog 3 opties: 1. schikken via een vaststellingsovereenkomst; 2. binnen twee maanden opnieuw een ontslagaanvraag bij het UWV indienen vanwege nieuwe feiten en omstandigheden; 3. binnen twee maanden een procedure bij de kantonrechter starten. De kantonrechter toetst de aanvraag opnieuw zonder het besluit van het UWV hierbij te betrekken.

Lees meer >
04-08-2016

Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf

De Inspectie SZW en de Belastingdienst hebben een checklist gelanceerd voor bedrijven die hun schoonmaakwerk uitbesteden. De checklist moet hen helpen om hun schoonmaakbedrijf te beoordelen. Opdrachtgevers zijn namelijk medeverantwoordelijk om een schoonmaakbedrijf in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Ook kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het schoonmaakbedrijf niet alles op orde heeft.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93