Geen VAR-winst voor dieven en draaien tomaten

< Ga terug
29-07-2015
Wil een zelfstandige als ondernemer worden aangemerkt, dan moet er ook echt sprake zijn van zelfstandige werkzaamheden die voor eigen rekening en risico worden verricht en waarbij men ondernemersrisico loopt.
Een man heeft in 2011 een VAR-wuo (winst uit onderneming) aangevraagd. Bij de omschrijving van zijn werkzaamheden vermeldt hij: ‘agrarische sector werkzaamheden tomatenteelt’. Na een bedrijfsbezoek herziet de inspecteur deze VAR-wuo echter in een VAR-loon, waar de man geen bezwaar tegen aantekent. In de twee jaren daarna werkt hij via uitzendbureaus, maar in 2014 probeert hij weer als ondernemer te worden aangemerkt en vraagt hij opnieuw een VAR-winst aan. Zijn werkzaamheden omschrijft hij nu als het ‘dieven en draaien tomatenkwekerij in de agrarische sector’. De man krijgt echter een VAR-loon.
Nu gaat hij wel in bezwaar en beroep. Maar ook bij de rechter vangt de man bot. De rechtbank overweegt dat volgens vaste jurisprudentie sprake is van een zelfstandig uitgeoefend beroep, als de werkzaamheden zelfstandig en voor eigen rekening en risico worden verricht en de belastingplichtige daarbij ondernemersrisico loopt. Daarvan is in dit geval echter geen sprake: zijn opdrachtgever legt hem tot in detail verplichtingen op met betrekking tot de werkzaamheden (aantal te dieven en draaien planten, kleding, gebruik materialen van opdrachtgever, enz.) en hij draagt geen verantwoordelijkheid voor het eindproduct en loopt ter zake daarvan ook geen risico. Ook is er geen sprake van investeringen. Integendeel, hij gebruikt slechts de materialen die hem door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De stelling van de man dat hij in tegenstelling tot werknemers in loondienst geen ontslagbescherming geniet, brengt de rechter niet tot een ander oordeel. Dat maakt nog niet dat er sprake is van ondernemerschap.
Bron: Rb. Den Haag 7-05-2015 (publ.13-07-2015)