Toename aantal fusiemeldingen

< Ga terug
21-10-2015
In het derde kwartaal van 2015 is het aantal bij de SER gemelde fusies met 18% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 (99 meldingen). In het tweede kwartaal van 2015 werden bij de SER 110 meldingen gedaan en in het derde kwartaal 117. Het aantal meldingen overstijgt daarmee zelfs het niveau van het derde kwartaal van 2008 (113 meldingen). In de jaren daarna was dat aantal niet meer in het derde kwartaal gehaald.
In het tweede kwartaal van dit jaar viel op dat de meeste fusies niet langer plaatsvinden in de industrie, maar binnen de dienstverlening. Deze ontwikkeling zette zich in het derde kwartaal door. 37% van de fusiemeldingen heeft betrekking op de dienstverlening.
Met ingang van het vierde kwartaal moeten ondernemers er rekening mee houden dat de Fusiegedragsregels zijn gewijzigd. De Fusiegedragsregels moeten waarborgen dat bij het overwegen van een fusie ook de nodige aandacht wordt besteed aan de bij de ondernemingen werkzame personen. Sinds 1 oktober 2015 zijn de Fusiegedragsregels herzien en gelden ze ook voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.
Bron: SER, 8-10-2015