Nieuwe subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid

< Ga terug
23-10-2015
Sinds 19 oktober is er weer een nieuwe subsidieronde duurzame inzetbaarheid opgesteld. Werkgevers kunnen aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van € 10.000.
Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
De aanvraagperiode loopt van 19 oktober, 9 uur tot 13 november, 17 uur. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak net als vorig jaar vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) € 22 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
Voorbeeldprojecten van eerdere tranches zijn te vinden op de website van Agentschap SZW.
Werkgevers met minimaal twee werknemers kunnen voor de subsidie in aanmerking komen. Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid komen voor subsidie in aanmerking. Uitgebreide informatie is beschikbaar op de website van het agentschap SZW.
Bron: Min SZW 14-10-2015