Maandelijkse opgave intracommunautaire leveringen voor meer ondernemers

< Ga terug
23-10-2015
Vanaf volgend jaar zullen meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen moeten doen in plaats van per kwartaal. Met ingang van 1 januari 2016 wordt het drempelbedrag voor het doen van maandelijkse opgave verlaagd.
Nu geldt nog dat bij € 100.000 of minder aan intracommunautaire leveringen per kwartaal een ondernemer per kwartaal opgave kan worden gedaan. Is er sprake van meer dan € 100.000 aan intracommunautaire leveringen, dan moet per maand opgave worden gedaan. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie Nederland vanwege dit hoge drempelbedrag in gebreke gesteld. De grens van € 100.000 is namelijk niet in overeenstemming met de BTW Richtlijn (art. 263 lid 1 bis), waarin sinds 2012 een grens van € 50.000 is opgenomen. Om de Nederlandse regelgeving weer in overeenstemming te brengen met de BTW Richtlijn wordt de drempel met ingang van 1 januari 2016 verlaagd naar € 50.000. Door de verlaging van de drempel moeten voortaan meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen inzenden.
Bron: MvF 15-10-2015(Stcrt 2015, 36273)