Vernieuwde Leidraad personeelsvertegenwoordiging

< Ga terug
28-10-2015
De SER heeft een vernieuwde versie van de Leidraad personeelsvertegenwoordiging (Leidraad PVT) gepubliceerd. In de Leidraad PVT staat een modelreglement met uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de personeelsvertegenwoordiging is geregeld.
De Leidraad PVT is opgesteld door de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap. De vorige versie van de leidraad PVT stamde uit 2010. De vernieuwde Leidraad PVT is mede gebaseerd op wijzigingen die kort geleden in het Voorbeeldreglement ondernemingsraden zijn opgenomen.
Een personeelsvertegenwoordiging is niet verplicht een reglement op te stellen. Wel is het verstandig, bijvoorbeeld voor de verkiezingen van de PVT en voor haar werkwijze, om bepaalde regels op te stellen. Zulke regels kunnen helpen bij het functioneren van de PVT binnen de onderneming. De SER biedt in het modelreglement voorbeelden voor dergelijke regels.
De nieuwe Leidraad PVT is online te raadplegen via de site van de SER.
Bron: SER 22-10-2015