Lagere WW-premie door sterkere daling aantal uitkeringen

< Ga terug
26-10-2015
Door een sterke daling van het aantal WW-uitkeringen kunnen veel werkgevers een verlaging van de WW-sectorpremie tegemoet zien.
Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met 24.000 af zal nemen tot 417.000. In 2016 zet de daling door tot naar verwachting 388.000 mensen met een WW-uitkering eind 2016. De daling is sterker dan begin dit jaar werd verwacht.
Gemiddeld daalt de sectorpremie met 0,38 procentpunt naar 1,78%. Dat is het laagste niveau sinds 2010. Voor werkgevers uit 46 sectoren daalt de sectorpremie in 2016. De grootste premiedalingen vinden plaats in de aan de bouw gerelateerde sectoren Mortelbedrijf, Stukadoorsbedrijf, Timmerindustrie en Bouwbedrijf. Ondanks de positieve verwachting zullen werkgevers uit 16 sectoren volgend jaar een hogere premie tegemoet zien. Deze sectoren hebben te maken met stijgende WW-lasten (o.m. zuivelindustrie, baggerbedrijf en personenvervoer) of met een afname van de sectorale loonsom. Voor de sector met de grootste premiestijging ligt er een specifieke reden aan ten grondslag. Deze sector, Werk en (re)Integratie, is nieuw en maakte voorheen onderdeel uit van de sector Overheid. Hierdoor krijgt deze sector, met een hoog WW-risico, een eigen sectorpremie.
Vorig jaar kwamen zeven sectorfondsen boven het lastenplafond uit. Lasten boven het lastenplafond worden collectief gedragen. In 2016 geldt dat alleen nog voor de uitzendsector en het dakdekkersbedrijf.
Door de positieve vooruitzichten zal het in de afgelopen jaren toegenomen negatieve vermogenssaldo (€ 582 miljoen in 2014) naar verwachting grotendeels zijn ingelopen tot een negatief saldo van € 128 miljoen eind dit jaar. In 2016 neemt het vermogenstekort verder af naar € 67 miljoen eind 2016. Sectoren met een tekort moeten dit tekort namelijk uiterlijk in drie jaar inlopen. Nu al heeft de meerderheid van de sectoren een positief vermogen. Nog 23 van de 62 sectoren eindigen volgend jaar in de min.
Bron: UWV 23-10-2015