Nieuws

15-01-2016

Werknemers pakken regie eigen ontwikkeling onvoldoende op

Nederlandse werknemers willen steeds meer de regie over hun eigen ontwikkeling, maar minder dan de helft van de werknemers beschikt hiervoor over voldoende financiële middelen. Volgens HR-managers wordt de eigen ontwikkeling door werknemers onvoldoende opgepakt. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onderzoek van Raet.

Lees meer >
14-01-2016

Cao Taxi: naar één loonschaal en afschaffen pensioenregeling

Op 15 januari starten de onderhandelingen voor de cao Taxi. De huidige cao loopt nog tot 30 juni 2015. Vanwege de problemen in de sector wil werkgeverspartij KNV de arbeidsvoorwaarden ingrijpend aanpakken. Terug naar één loonschaal en geen pensioenregeling.

Lees meer >
14-01-2016

Verkenner knelpunten seizoensarbeid en ketenregeling

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft oud-FNV-voorman Lodewijk de Waal aangesteld als verkenner. Hij krijgt als opdracht om de knelpunten die spelen bij seizoensarbeid in relatie tot de ketenregeling.

Lees meer >
14-01-2016

NLGroeit helpt bedrijven te groeien

Op 13 januari is een nieuw platform gelanceerd dat ondernemers in het MKB moet helpen om hun bedrijf te laten groeien: NLGroeit. NLGroeit brengt ondernemers in contact met andere ondernemers, coaches en opleiders die hen kunnen helpen om een volgende stap in hun groeiproces te zetten. Op www.NLGroeit.nl vinden MKB-ondernemers ook informatie en nuttige hulpmiddelen.

Lees meer >
 
12-01-2016

Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Met ingang van 1 januari 2016 worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau: het Landelijk kwaliteitsbureau CBM dat is onder gebracht bij de Rechtbank Oost-Brabant. Ook verzoeken van nieuwe toetreders worden daar getoetst.

Lees meer >
12-01-2016

Vergrijpboete bij naheffing wegens privégebruik auto

In geval van een pleitbaar standpunt blijft een boete achterwege. Een holding-bv die geconfronteerd wordt met een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete meent met een beroep op een pleitbaar standpunt onder de boete uit te kunnen komen, maar krijgt de rechter daarin niet mee.

Lees meer >
11-01-2016

In 2015 grootste stijging cao-lonen sinds 2012

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4%, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen nog met 0,9% omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging aanzienlijk. Sinds de tweede helft van 2014 is de gemiddelde cao-loonstijging hoger dan de inflatie.

Lees meer >
07-01-2016

Elektronisch deponeren jaarrekening

In het wetsvoorstel "elektronisch deponeren jaarrekening" is de verplichting opgenomen om de jaarrekening met SBR te deponeren. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd. Kleine organisaties krijgen vanaf het boekjaar 2016 te maken met deze verplichting, middelgrote organisaties vanaf het boekjaar 2017.

Lees meer >
 
07-01-2016

Belastingverdrag met Duitsland in werking

Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking getreden. In een toelichting heeft de staatssecretaris aangegeven dat een aantal regelingen waarin de uitkomsten van onderling overleg waren vastgelegd, komen te vervallen.

Lees meer >
07-01-2016

Toestemmingsvereiste CV aangepast

Door een goedkeuring van de staatssecretaris in een besluit is het ook mogelijk om achteraf toestemming te geven voor toetreding of vervanging van een vennoot in een commanditaire vennootschap.

Lees meer >
06-01-2016

Energie- en Milieulijst 2016 gepubliceerd

Op 30 december 2015 zijn de Energielijst 2016 en de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Het aftrekpercentage voor energie-investeringen is voor 2016 verhoogd en ook het budget voor beide regelingen is in 2016 hoger.

Lees meer >
06-01-2016

Aantal ingeschreven bedrijven bereikt record

Volgens de Kamer van Koophandel waren er nog nooit zoveel bedrijven in Nederland als eind 2015. Er staan per 1 januari 2016 1.777.183 bedrijven ingeschreven bij het Handelsregister. Steeds meer 65-plussers en vrouwen ondernemen en het aantal faillissementen loopt terug.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97