Uniform herstelkader rentederivaten op komst

< Ga terug
01-03-2016
Een commissie van deskundigen gaat aan de slag om een uniform herstelkader voor de beoordeling van rentederivaten op te stellen. Dit schrijft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer.
Banken hebben in het verleden in veel gevallen de wettelijke eisen bij de advisering over derivaten aan niet-professionele partijen onvoldoende nageleefd. Onder meer kwam het voor dat klanten niet zijn geïnformeerd over (de werking van) het product en de voor- en nadelen van het derivaat in een specifieke situatie. Het gevolg was dat veel klanten een niet passend derivaat hebben en daar schade van kunnen ondervinden. De banken zijn in 2014 gestart met het herbeoordelen van rentederivatencontracten. Daarbij zijn echter door toezichthouder AFM onjuistheden en onvolledigheden aangetroffen. Om te voorkomen dat klanten oplossingen mislopen door onjuiste herbeoordelingen volgt minister Dijsselbloem het advies van de AFM om alle dossiers opnieuw te laten toetsen aan een ‘uniform herstelkader’. Dit uniforme herstelkader - voor zowel beoordelingen als oplossingen - zal voorschrijven hoe de herbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en welke herstelacties banken in specifieke situaties moeten uitvoeren om opgelopen schade te compenseren en toekomstige schade te voorkomen. Voor het opstellen van dit uniforme herstelkader wordt een commissie van drie onafhankelijke deskundigen ingesteld, bestaande uit de heren Schimmelpenninck en Knüppe (deskundigen op het terrein van collectieve schadeafwikkeling) en Kocken (deskundige op het terrein van rentederivaten). Zij zullen hierbij ook rentederivatencontracten betrekken die reeds op 1 april 2014 waren beëindigd. De verwachting is dat het uniforme herstelkader uiterlijk medio 2016 is overeengekomen. De banken hebben zich gecommitteerd aan dit traject en zullen de kosten hiervan dragen.
Een ander advies van de AFM is dat banken externe beoordelaars inzetten voor de juiste toepassing van het herstelkader. Dit moet waarborgen dat de herbeoordeling van rentederivaten onbetwistbaar goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat het belang van (mogelijk gedupeerde) MKB-ondernemingen prevaleert. De banken hebben toegezegd dat zij externe beoordelaars zullen gaan inhuren, die over de voortgang zullen rapporteren aan de AFM.
De verwachting is dat het gehele traject van het toetsen van dossiers aan het herstelkader en het compenseren van klanten medio 2017 kan worden afgerond.
Bron: MvF 1-03-2016, nr. 2016-0000017844