Nieuws

22-07-2015

Urencriterium: reistijd voor dienstbetrekking telt toch mee

Bij het bepalen of een ondernemer, die ook in dienstbetrekking werkt, aan het urencriterium voldoet, telt volgens Hof Den Haag ook de reistijd voor de dienstbetrekking mee. Vorig jaar oordeelde de rechtbank tegenovergesteld. Nu volgens het hof de reistijd voor de dienstbetrekking wel moet meetellen, voldoet de ondernemer niet meer aan het urencriterium.

Lees meer >
22-07-2015

Ex-bestuurders aansprakelijk voor forfaitaire schadevergoeding aan SNCU

Twee ex-bestuurders van een inmiddels opgeheven uitzendbureau zijn volgens Rechtbank Den Haag terecht persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) opgelegde forfaitaire schadevergoeding. De gevorderde nabetaling van loon kent de rechter echter niet toe, omdat het uitzendbureau reeds lang niet meer bestaat.

Lees meer >
21-07-2015

Europese erfrechtverordening binnenkort in werking

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese erfrechtverordening in werking. Deze verordening is van toepassing op internationale nalatenschappen van personen die op of na 17 augustus 2015 komen te overlijden. De verordening geldt voor alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer >
20-07-2015

Doe over het juiste tijdvak aangifte

Een ondernemer voor de btw moet niet alleen tijdig aangifte doen, maar ook over het juiste tijdvak. Dit betekent dat nog niet aangegeven omzetbelasting of in aftrek te brengen voorbelasting uit een tijdvak niet in de aangifte over een ander tijdvak mag worden verwerkt.

Lees meer >
 
20-07-2015

Architectenbureaus: minimumtarief voor zzp’ers

In de nieuwe cao voor Architectenbureaus zijn afspraken opgenomen over minimumtarieven voor zelfstandigen. Aanleiding voor deze afspraak is de sterk veranderde arbeidsmarkt in de architectenbranche.

Lees meer >
17-07-2015

Sterkere positie voor curator

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat de positie van de curator moet versterken. Het wetsvoorstel (Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator) voorziet in een wettelijke taak voor de curator bij fraudesignalering.

Lees meer >
17-07-2015

Verzekeraar moet klant met beleggingsproduct actief benaderen

Verzekeraars krijgen de verplichting hun klanten actief te benaderen over hun beleggingsverzekeringen die zij in het verleden hebben afgesloten. Financiën heeft op 17 juli in het Staatsblad een besluit gepubliceerd dat verzekeraars verplicht om die klanten te ‘activeren’.

Lees meer >
16-07-2015

Uitvoering Aanbestedingswet schiet tekort

Volgens de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland schiet de uitvoering van de Aanbestedingswet nog duidelijk te kort. Zij stellen dit naar aanleiding van de evaluatie van de wet.

Lees meer >
 
15-07-2015

Leeftijdsafhankelijke verlofvormen op de terugweg

Ontziemaatregelen voor oudere werknemers, waarbij zij op grond van hun leeftijd extra verlof krijgen, zijn op de terugweg. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op basis van onderzoek onder haar leden. Bij 15% van de werkgevers zijn ‘ontziemaatregelen’ al verleden tijd, bij een derde staan ze nu op de cao-agenda om aan te pakken en 15% geeft aan dit onderwerp op de agenda te zullen plaatsen.

Lees meer >
15-07-2015

Bijtellingscategorieën van vijf naar twee

Uit de onlangs gepubliceerde plannen blijkt dat het aantal bijtellingscategorieën voor privégebruik auto van vijf naar twee wordt teruggebracht. Per 2017 komt er een laag tarief van 4 % voor volledig elektrische auto's, die geldt over de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde. Alle overige auto's gaan onder het 22% tarief vallen. Deze tarieven gaan gelden voor nieuwe contracten. Eigenaren van nieuwe hybride auto's gaan dus meer belasting betalen.

Lees meer >
13-07-2015

Relatief veel belasting op arbeid

Nederland heft in vergelijking met andere Europese landen relatief veel belasting op arbeid. Binnen de EU staan de Nederlandse belasting- en premieontvangsten uit arbeid op de tweede plaats. De belasting op kapitaal heeft juist een relatief laag aandeel in de belastingontvangsten. Bij elkaar betalen belastingplichtigen in Nederland relatief echter niet meer of minder aan de fiscus dan de gemiddelde Europeaan, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

Lees meer >
10-07-2015

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel

Een beroep op het vertrouwensbeginsel bij een telefonische toezegging is lastig, zeker als alleen de eigen notities als bewijs aanwezig zijn. Een dga slaagt hier toch in. Uit zijn administratie blijkt dat hij consciëntieus notities maakte van al zijn gesprekken met de fiscus én conform de toezegging handelde.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97