Extra ondersteuning voor kredietverlening MKB

< Ga terug
22-09-2015
Het kabinet gaat met aanvullende maatregelen de komende jaren de kredietverlening aan ondernemers in het MKB ondersteunen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Op 21 september lanceerde het ministerie de website Financieringslink om ondernemers beter wegwijs te maken in de verschillende financieringsmogelijkheden.
Nu de economische groei doorzet, is het volgens minister Kamp van cruciaal belang dat ondernemers hun groeiplannen kunnen financieren. Onlangs is het Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering gelanceerd om structurele knelpunten tegen te gaan. Het Actieplan versterkt de financieringsmarkt langs drie actielijnen:

vergroten van de beschikbaarheid van risicodragend vermogen voor het MKB;
verbreden van het financieringsaanbod voor het MKB;
verbeteren marktwerking Mkb-financiering met optimale overheidsinstrumenten.

Voor deze acties zijn € 1 miljard aan garantieruimte en € 155 miljoen aan kasmiddelen vrijgemaakt, vrijwel volledig bestemd voor tijdelijke maatregelen om de transitie van de financieringsmarkt een forse stimulans te geven. Op basis van de voorgenomen acties en het verwachte effect op de MKB-financiering, kan hiermee in totaal ca. € 2,5 miljard nieuwe MKB-financiering in de markt mogelijk worden gemaakt.
Om ondernemers beter wegwijs te maken in de verschillende financieringsmogelijkheden, zowel publiek als privaat, is op 21 september 2015, tijdens de zogeheten MKB-top in Den Haag, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken, MKB-Nederland, VNO-NCW en Economische Zaken, de ‘Nationale Financieringswijzer’ gelanceerd. Via een website (www.financieringslink.nl) en een app kunnen ondernemers snel zien welke soort financiering het meest geschikt is.
Bron: Min EZ 21-09-2015