Hoge Raad bevestigt: iPad is een computer

< Ga terug
14-09-2015
Of een iPad een computer is of een communicatiemiddel, is al geruime tijd een kwestie waar rechters zich over buigen. De zaak had betrekking op de pre-werkkostenregelingtijd, maar door de verschillende standpunten die rechters innamen, en de bekendheid van de belanghebbende (RTL) nog altijd interessant.
RTL verschafte aan haar vaste medewerkers in 2010 een iPad. Ze hoefden geen eigen bijdrage te betalen en over het gebruik waren geen afspraken gemaakt. Volgens de inspecteur was het dus belast, tenzij de iPads voor minimaal 90% zakelijk werden gebruikt. Want een iPad had volgens de inspecteur meer weg van een computer. Dit oordeel werd gevolgd door Rechtbank Haarlem. Maar in hoger beroep kwam Hof Amsterdam tot een geheel ander oordeel: voor computer was een iPad toch een onhandig apparaat, dat toetsenbord dat telkens over het scherm schuift, toch…? Het hof meende dat het behandeld moest worden als communicatiemiddelen waarvoor destijds voor een onbelaste verstrekking een minimaal zakelijk gebruik van 10% gold. En dat was voor medewerkers van een mediabedrijf natuurlijk wel aannemelijk te maken. De staatssecretaris ging in cassatie bij de Hoge Raad en deze instantie heeft, in navolging van een eerder advies van de advocaat-generaal, bepaald dat een iPad onder de categorie ‘computers en dergelijke apparatuur’ valt. Volgens de systematiek van de wet zal men volgens de Hoge Raad eerst moeten kijken of iPads vallen in de categorie ‘computers en dergelijke apparatuur’ en pas bij een ontkennende antwoord moeten kijken of het onder de communicatiemiddelen valt. Omdat iPads nog meer dan bijvoorbeeld digitale agenda’s en GPS-apparatuur bedoeld is voor taken die ook door een computer kunnen worden verricht, vallen iPads dus onder de categorie computers en komt men aan de vraag of het een communicatiemiddel is niet meer toe.
Bron: HR 11-09-2015