Forfaitaire vergoeding bij 54 bezwaarschriften

< Ga terug
17-09-2015
Indien meerdere bezwaarschriften tegen bijvoorbeeld de WOZ-waarde in één (hoor)zitting worden behandeld, kan dat aanleiding zijn om de proceskostenvergoeding te matigen. Daarvoor is echter vereist dat de zaken inhoudelijke samenhang vertonen en/of de proceshandelingen een uniform karakter hebben en dat de hoorzitting geruime tijd heeft geduurd.
Een huiseigenaar is het niet eens met de voor zijn woning vastgestelde WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt naar het daar tegen gemaakte bezwaar en een hoorzitting door de heffingsambtenaar lager vastgesteld en de aanslag onroerende zaakbelasting wordt verminderd. De huiseigenaar ontvangt een kostenvergoeding van € 265. De huiseigenaar vindt deze vergoeding echter te laag en stapt naar de rechter. Na door de rechtbank in het gelijk te zijn gesteld en een vergoeding van € 243 in plaats van € 30 te hebben gekregen, komt de zaak bij Hof Amsterdam.
De WOZ-waarde en de aanslag zijn verminderd nadat een hoorzitting heeft plaatsgevonden. Tijdens de 6,5 uur durende zitting zijn 54 bezwaarschriften behandeld, waaronder die van de huiseigenaar. De toegekende vergoeding bestaat uit € 235 voor kosten van rechtsbijstand en € 30 voor het bijwonen van de hoorzitting. De heffingsambtenaar vindt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor een vergoeding voor het bijwonen van de zitting van € 30 voldoende is. Het hof is echter, evenals de rechtbank van mening, dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die een matiging van de forfaitaire vergoeding rechtvaardigen. Het gaat hier om 54 verschillende eisers die bezwaar maakten tegen de waardering van verschillende niet vergelijkbare woningen, die in verschillende straten, wijken of zelfs gemeenten lagen. Per zaak zijn eigen inhoudelijke gronden aangevoerd. Ook is per zaak afzonderlijk uitspraak op bezwaar gedaan. Er is terecht niet afgeweken van het forfait.
Bron: Hof Amsterdam 14-07-2015